Verkkokauppa on Internetissä tapahtuvaa kaupankäyntiä. Verkkokauppaa nimitetään myös termeillä sähköinen kauppa, elektroninen kauppa ja online-kauppa. Keskeisiä osiota verkkokaupparatkaisuissa ja -järjestelmissä ovat tuote-, tilaus, asiakas- ja varastotiedon hallinta, ostotapahtuman esteettömyys sekä ostokokemuksen laatu, toimitusketjun toteutus, internetmarkkinointi, maksukanavat, integraatiot muihin järjestelmiin ja analytiikka(käyttäjädatan keräys).

Verkkokaupan trendejä ovat mobiilin verkkokaupan kasvu ja tuotteiden toimitus- ja maksutapojen kehittyminen sekä ns omnichannel-malli, jossa asiakaskokemus kaikissa kanavissa pyritään saamaan brändiä vastaavaksi ja saumattomaksi.Verkkokaupan toteutus pohjautuu yleensä valmiisiin verkkokauppa-alustoihin, kuten MyCashflow, Magento, Drupal Commerce, Shopify. Näitä alustoja räätälöidään projektin tarpeisiin monestikin erittäin paljon.
Myös B2B-ostamisen asiakasystävällisyyteen on alettu kiinnittää erityisesti huomiota.

Kirjoittaja:  Lauri Järvenpää (Lamia Oy)

 

 

Toteutustapoja ja ratkaisumalleja

Verkkokaupparatkaisuja on karkeasti ottaen kahta eri tyyppiä, SaaS-palveluina tarjottavia rajoittuneempia mutta halvempia ratkaisuja, sekä toisaalta palvelimelle asennettavia alustoja. Jälkimmäinen vaihtoehto mahdollistaa yleisesti ottaen paremmat muokkausmahdollisuudet sekä uskottavan liiketoiminnan luomisen verkkoon. Suuremmat ja monipuoliset verkkokauppatoteutukset tehdään näillä muokattavilla alustoilla, kuten Magentolla, ja projektin sisällöstä riippuen perustamiskustannukset vaihtelevat useasti välillä 5 000 – 500 000 euroa. Myös tätä suurempia verkkokauppatoteutuksia rakennetaan, mutta ne ovat yleisempiä maailmalla kuin Suomessa.

SaaS-tyyppiset palvelut sopivat hyvin aloittavalle pienen budjetin verkkokaupalle, mutta usein räätälöinti- ja integraatiomahdollisuudet ovat rajoittuneita. Tämä tarkoittaa sitä, että SaaS-alustat eivät skaalaudu liiketoiminnan mukana. Useasti liiketoiminnan kasvaessa tehdään migraatioprojekti, jossa kaikki verkkokaupan data siirretään uuteen alustaan.

Seuraavassa esimerkki osa-alueista ja esimerkkejä järjestelmistä, joita verkkokauppa-alustoissa monesti käytetään:

Integraatiot ja moduulit_Lamia Oy

 

Kirjoittaja: Lauri Järvenpää, Lamia Oy

 

SWOT-analyys

Vahvuudet

 • Ostamisen helppous
 • Pieni investointi esim. myymälään verrattuna
 • Mitattavuus
 • Skaalautuminen

Heikkoudet

 • Ostamisen vaikeus(tekninen tietämys, oikea teknologiavalinta)
 • Asiakkaan sitouttamisen haasteet

Mahdollisuudet

 • Nopea kasvu
 • Uusien product/market-yhteensopivuuksien löytäminen
 • Toiminnan tehostaminen

Uhat

 • Asiakastyytymättömyyden aiheuttama huonon maineen leviäminen
 • Kehityksessä kiinni pysyminen(ts. jälkeen jääminen)

Kirjoittaja: Lauri Järvenpää, Lamia Oy

 

Esimerkkejä käyttökohteista ja -tapauksista

 • Yhdistetty B2C ja B2B -verkkokauppa
 • Yhdistetty verkkosivu ja verkkokauppa, johon tuotetaan kaikki yrityksen markkinointimateriaali sekä julkaistaan uudet tuotteet
 • Monen kaupan multisite-kokonaisuus, jossa samalla järjestelmällä hallitaan montaa eri kauppaa yhdestä hallintapaneelista
 • Myyntityökalu tuote-esittelijöille, samasta järjestelmästä voidaan tehdä tilaukset
 • Kevyt ERP-ratkaisu ja varastonhallinta yhdistettynä verkkokaupan hallintapaneeliin
 • Täysin integroidu järjestelmä, jossa verkkokauppaa käytetään vain ”web-frontina” ja kaikki muu yrityksen tuote-, asiakas- ja varastonhallinta sekä toimitusketjun käsittely tapahtuu muissa järjestelmissä

Kirjoittaja: Lauri Järvenpää, Lamia Oy

 

Verkkokaupparatkaisujen tarjoajayritykset

1. Verkkokaupparatkaisujen tarjoajayritykset ite wikissä

Verkkokaupparatkaisujen tarjoajayritykset

Verkkokaupparatkaisujen referenssitoteutukset

Verkkokaupparatkaisujen julkaisut

2. Tarjoajayritysten tekstimuotoiset esittelyt

*Lisätäksesi yrityksesi palvelutarjoajien listaan, lähetä alla mainitut tiedot osoitteeseen info@itewiki.fi Yrityskuvauksen maksimipituus on 1200 merkkiä. Yrityskuvauksen tarkoitus on kertoa yrityksestä ja sen artikkelin aihepiiriin liittyvästä tarjonnasta neutraaliin sävyyn.

Lamia

Lamia on suomalainen verkkokaupparatkaisuiden toimittaja. Lamian toiminnassa ovat keskiössä asiakaskeskeinen toiminta yhdistettynä vahvaan teknologiaosaamiseen. Keskitymme sekä visuaaliseen että tekniseen toteutukseen, ja yhdistämme nämä vankkaan tietämykseen modernista verkkoliiketoiminnasta ja sen tuloksellisesta kehittämisestä. Rakennamme verkkokauppatoteutukset pääosin Magento-alustaan perustuen.

Lamia Itewikissä
Lamian kotisivut

 

Viskan

Viskan on pohjoismainen verkkokauppa- ja omnikanavaratkaisujen asiantuntijayritys. Omaamme vankan kokemuksen ja osaamisen erilaisista ratkaisuista verkkokauppaan, kuten B2B/ B2C-verkkokaupat, omnikanavaympäristön suunnittelu ja toteutus, sekä integraatiot taustajärjestelmiin.

Ratkaisut rakennamme Viskan ETM-alustan päälle, joka on suunniteltu verkkokauppa- ja omnikanavaratkaisuja varten. Viskan ETM sopii erinomaisesti mm. kansainväliseen kauppaan, sekä monipuoliseen tuote-,  asiakas- ja tilausvolyymien käsittelyyn.

Toteutamme kokonaisvaltaisia verkkokaupparatkaisuja asiakkaan liiketoiminnan tarpeiden mukaan. Ratkaisuillamme ei ole rajoja kansainvälistymisen tai kasvun suhteen, toteutuksemme skaalautuvat yrityksen kasvun mukana.

Liiketoiminnassa panostamme ensisijaisesti asiakastyytyväisyyteen; yhdessä asiakkaamme kanssa suunnittelemme liiketoimintaan sopivat ratkaisut ja toteutamme ne asiantuntemuksella ja sitoumuksella. Uskomme yhteistyön voimaan, niin asiakkaiden kuin kumppanienkin kohdalla.

Yrityksellämme on toimipisteitä Ruotsissa, Suomessa ja Ukrainassa, ja asiakaskunnassamme on useita kansainvälisesti toimivia yrityksiä eri pohjoismaista.

Viskan Itewikissä

Viskanin kotisivut

 

Aiheesta muualla

Esittelyssä Verkkomarkkinointi & Verkkokauppa 2014 yritykset