Call-To-Action

Call-To-Action eli CTA tarkoittaa toimintakehoitetta, jonka tarkoituksena on ohjata käyttäjää tekemään tietty toiminto. Useimmiten CTA on esimerkiksi verkkosivulla, sovelluksessa tai verkkokaupassa oleva hyperlinkki tai painike, jossa kehotetaan käyttäjää tekemään jotain. Sen lisäksi CTA voi olla myös klikattava kuva- tai videobanneri, täytettävä lomake tai muu verkkosivun elementti. Tyyliltään CTA:t voivat vaihdella melko neutraaleista viesteistä kuten “Lisää […]

Lue lisää

Display-mainonta

Display-mainonta eli bannerimainonta tarkoittaa mainoksia, jotka näkyvät Googlen display-mainosverkostossa, joka kattaa uutissivustoja, blogeja, YouTuben, Gmailin ja erilaisia puhelinsovelluksia. Display-mainonta on yksi digitaalisen markkinoinnin keskeisistä muodoista, ja Googlen mukaan se saavuttaa jo 90 prosenttia kaikista verkon käyttäjistä Suomessa ja maailmanlaajuisesti. Display-mainokset näkyvät Googlen mainosverkostoon kuuluvilla sivustoilla ja sovelluksissa sivulle upotettuina visuaalisina mainosbannereina. Mainokset voivat olla kuvia, […]

Lue lisää

Kylmäsoitto

Termillä kylmäsoitto (engl. “Cold Calling”) viitataan myyntitiimin jäsenien tekemiin suoriin, puhelimitse ilman varoitusta tekemiin asiakaspuheluihin, joiden tarkoituksena on myydä tuotteita ja palveluita. Perinteisen esimerkin kylmäsoitosta tarjoavat erilaisten lehtien ja sähköyhtiöiden kauppiaat, jotka häiritsevät asiakkaita mitä mielikuvituksellisimpiin aikoihin, yleensä vääriin. Kylmäsoittojen mahdollisuudet ja uhat Kylmäsoittojen runsaus johtuu siitä, että ne ovat perinteisesti myyntikeinona erittäin tehokkaita. Asiakkaan […]

Lue lisää

Markkinoinnin automaatio

Markkinoinnin automaatiolla (engl. marketing intelligence) tarkoitetaan järjestelmiä, joiden tarkoituksena on automatisoida myynnissä ja markkinoinnissa tarvittavia toistuvia tehtäviä, luokitella liidejä ja pitää yllä asiakkaiden kiinnostusta.  Markkinoinnin automaatiojärjestelmät yhdistävät samaan järjestelmään joukon myynnissä ja markkinoinnissa käytettäviä toimintoja, joita ovat asiakkuudenhallinta (CRM), sähköpostimarkkinointi, verkkosivujen analytiikka, kampanjasivustojen ylläpito, tekstiviestit, prospektirekisterien hallinta sekä verkkolomakkeiden ylläpito. Markkinoinnin automatisointi voi skaalautua hyvin […]

Lue lisää

Markkinoinnin automaatio (perinteinen vs todellinen)

Markkinoinnin automaatio (Engl. Marketing Automation) viittaa terminä automaattiseen markkinointiin, eli siihen, että markkinoijan ei tarvitse tehdä mitään, sillä erilaiset ohjelmistot tekevät työn tämän puolesta.  Perinteinen markkinoinnin automaatio Perinteisesti markkinoinnin automaatiolla on tarkoitettu esimerkiksi määritetyillä termeillä näkyviä Google-mainoksia, verkkosivuilla vierailleille asiakkaille esimerkiksi sosiaalisessa mediassa näytettäviä bannereita, tai automaattisia sähköpostiviestejä, jotka laukaistaan kerralla automaattisesti tietyn segmentin kohderyhmälle.  […]

Lue lisää

Markkinoinnin määritelmä

Markkinoinnin määritelmä on mahdoton antaa absoluuttisesti, sillä markkinointi sisältää niin laajasti koko yrityksen arvontuotannon prosessin. Oheen on koostettu joitain markkinoinnin määritelmiä lähteineen internetin syövereistä. Markkinoinnin määritelmiä ”Markkinointi on sosiaalinen prosessi, jonka kautta yksilöt ja ryhmät tyydyttävät tarpeitaan ja halujaan vaihtamalla tuotteita ja luomalla arvoa muiden kanssa.” -Philip Kotler ”The action or business of promoting and […]

Lue lisää

Markkinointi

Markkinointi tarkoittaa keinoja, joilla yritys kommunikoi tuotteen, palvelun tai brändin arvon asiakkaille, tarkoituksenaan mainostaa tai edistää tuotteen, palvelun tai brändin myyntiä. Yleisiä markkinointitekniikoita ovat kohdemarkkinoiden valinta markkina-analyysin avulla, markkinoiden segmentointi, asiakaskäyttäytymisen ymmärtäminen, markkinatiedon hallinta, kysynnän ennustaminen, brändäys ja markkinointikanavien hallinta. Yhteiskunnalliselta kannalta markkinointi on linkki yhteiskunnan aineellisten vaatimusten ja kaupallisen vaihdannan välillä. Markkinointi tyydyttää nämä […]

Lue lisää

Markkinointimix

Markkinointimixillä (engl. marketing mix) tarkoitetaan markkinoinnin kilpailukeinoista koostuvaa kokonaisuutta, josta käytetään myös nimitystä markkinoinnin neljä P:tä. Nämä neljä eri kilpailukeinoa ovat: price (hinta), product (tuote tai palvelu), place (jakelutie) ja promotion (markkinointiviestintä).

Lue lisää

Viraalimarkkinointi

Viraalimarkkinointi (myös virusmarkkinointi) tarkoittaa markkinointia, jossa yrityksen mainosviesti kulkee ihmiseltä toiselle hyvin nopeasti. Viraalimarkkinoinnissa kuluttaja pyritään osallistamaan markkinointiviestin levittämiseen joko käyttäjätuottajana tai yleisöosallisena. Viraalimainoksia on monenlaisia. Usein pyrkimyksenä voi olla esimerkiksi saada suuri määrä sosiaalisen median käyttäjiä jakamaan mainos eteenpäin tai kommentoimaan sitä. Kun kuluttajat jakavat vaikkapa hauskaa ja yllättävää mainosvideota eteenpäin, se saa valtavia […]

Lue lisää