Asiakaskokemus

Asiakaskokemus on asiakkaan subjektiivinen kokemus yrityksestä ja sen tuotteista tai palveluista. Asiakaskokemus muodostuu kokemuksista, mielikuvista ja tunteista joita asiakkaalle on yrityksestä kertynyt. Se muodostuu kohtaamisista, joita asiakkaalla on yrityksen ja sen tarjoamien tuotteiden tai palveluiden kanssa. Asiakaskokemukseen vaikuttavat sekä järki että tunteet – se, että asiakas on käytännössä tyytyväinen tuotteeseen ja palveluihin, mutta toisaalta myös […]

Lue lisää

Hakukonemarkkinointi

Hakukonemarkkinointi (engl. search engine marketing tai SEM) on merkittävä osa digitaalista markkinointia ja sen tarkoituksena on edistää verkkosivuston löydettävyyttä hakukoneissa.

Lue lisää

Markkinoinnin automaatio

Markkinoinnin automaatiolla (engl. marketing intelligence) tarkoitetaan järjestelmiä, joiden tarkoituksena on automatisoida myynnissä ja markkinoinnissa tarvittavia toistuvia tehtäviä, luokitella liidejä ja pitää yllä asiakkaiden kiinnostusta.  Markkinoinnin automaatiojärjestelmät yhdistävät samaan järjestelmään joukon myynnissä ja markkinoinnissa käytettäviä toimintoja, joita ovat asiakkuudenhallinta (CRM), sähköpostimarkkinointi, verkkosivujen analytiikka, kampanjasivustojen ylläpito, tekstiviestit, prospektirekisterien hallinta sekä verkkolomakkeiden ylläpito. Markkinoinnin automatisointi voi skaalautua hyvin […]

Lue lisää

Markkinointi

Markkinointi tarkoittaa keinoja, joilla yritys kommunikoi tuotteen, palvelun tai brändin arvon asiakkaille, tarkoituksenaan mainostaa tai edistää tuotteen, palvelun tai brändin myyntiä. Yleisiä markkinointitekniikoita ovat kohdemarkkinoiden valinta markkina-analyysin avulla, markkinoiden segmentointi, asiakaskäyttäytymisen ymmärtäminen, markkinatiedon hallinta, kysynnän ennustaminen, brändäys ja markkinointikanavien hallinta. Yhteiskunnalliselta kannalta markkinointi on linkki yhteiskunnan aineellisten vaatimusten ja kaupallisen vaihdannan välillä. Markkinointi tyydyttää nämä […]

Lue lisää

Markkinointimix

Markkinointimixillä (engl. marketing mix) tarkoitetaan markkinoinnin kilpailukeinoista koostuvaa kokonaisuutta, josta käytetään myös nimitystä markkinoinnin neljä P:tä. Nämä neljä eri kilpailukeinoa ovat: price (hinta), product (tuote tai palvelu), place (jakelutie) ja promotion (markkinointiviestintä).

Lue lisää

Markkinointiviestintä

Markkinointiviestintä on yrityksen ulkoisiin sidosryhmiin kohdistuvaa viestintää, jonka avulla pyritään kiihdyttämään kassavirtaa joko suoraan tai välillisesti. Se lukeutuu markkinoinnin kattotermin alle yhdessä hinnan, tuotteen ja jakelutien kanssa.

Lue lisää

Vaikuttajamarkkinointi

Vaikuttajamarkkinointi (engl. influencer marketing) on yksi markkinoinnin muodoista, jossa informaatio kulkee sosiaalisen median vaikuttajan välityksellä tavoitellulle asiakassegmentille.

Lue lisää

Web-analytiikka

Web-analytiikka tarkoittaa verkkosivun käyttäjävirran tuottaman datan automatisoitua keräämistä, analysointia ja raportointia. Tästä käytetään myös nimityksiä ”verkkoseuranta” ja ”kävijäseuranta”. Tarkoituksena on auttaa yritystä kehittämään markkinointitoimenpiteitä sekä verkkosivujen toimivuutta ja käytettävyyttä. Dataa tutkimalla yritys saa helposti käsityksen muun muassa siitä, mistä käyttäjät ovat peräisin, mikä kävijöitä kiinnostaa sivustolla eniten, kuinka kauan he viipyvät sivustolla ja toisaalta, mikä […]

Lue lisää