Henkilöstöjohtaminen (HRM, tai yksinkertaisesti HR) on funktio organisaatioissa, joka on suunniteltu maksimoimaan työntekijän suorituskykyä työnantajan palveluksessa ja siten parantamaan työnantajan strategisia tavoitteita. HR koskee ensisijaisesti ihmisten johtoa organisaatioissa, keskittyen erityisesti yrityksen menettelytapoihin ja käytäntöihin. HR osastot ja yksiköt organisaatioissa suorittavat tyypillisesti useita toimintoja, kuten työntekijöiden rekrytoinnin, työsuhteen elinkaaren hallinnan, koulutuksen ja kehittämisen, työajan seurannan, suorituksen arvioimisen, sekä palkitsemisen ja palkanmaksun.

Human Resources Management System (HRMS) tai henkilöstöhallinnon tietojärjestelmä (HRIS), viittaa järjestelmiin ja prosesseihin henkilöstöhallinnon (HRM) ja tietotekniikan välimaastossa. Henkilöstöhallinnon tietojärjestelmä yhdistää henkilöstöhallinnon ja erityisesti sen perustoiminnot ja prosessit sekä tietotekniikan alan. Myös tietojenkäsittelyjärjestelmien kehittyessä yritysten henkilöstöhallinto on muuttunut standardoiduiksi toiminnanohjausjärjestelmiksi. Tämänlaisia järjestelmiä ovat esimerkiksi henkilötietojärjestelmät, rekrytointijärjestelmät, palkkausjärjestelmät sekä työajan seurantaan liittyvät järjestelmät.

 

HR tarjoajayritykset

HR tarjoajayritykset ite wikissä

HR tarjoajayritykset

HR-referenssitoteutukset

HR julkaisut

Vastaa