Konesali on tekninen tila, jossa sijaitsee operatiivisessa käytössä  tai varalla olevia tietoteknisiä laitteita. Pieniä konesaleja tavataan sanoa myös palvelinhuoneiksi (server room) ja suuria datakeskuksiksi (data center). 

Konesalipalveluiksi kutsutaan liiketoimintamallia, jossa organisaatio kauppaa konesalinsa kapasiteettia toisille korvausta vastaan. Ulkoistetun konesalin voi omistaa kokonaan yhdelle toimijalle (ns. oma konesali) tai yhden konesalin kapasiteettia voi tarjota useammalle toimijalle (ns. yhteiskäyttöinen tai kaupallinen konesali). Konesalipalvelulle keskeisiä ominaisuuksia ovat fyysinen turvallisuus, hallittu ympäristö, sekä valvottavuus.

Varsinaisen konesalitilan lisäksi kaupalliset konesalipalveluntarjoajat tarjoavat usein laitekapasiteettipalveluita, kuten palvelin-, tallennus-, varmistus-, ja tietokantakapasiteettia sekä tietoliikenteen kapasiteettipalveluita. Huomionarvoista on, että kapasiteetti- ja pilvipalveluiden taustalla on aina palveluntarjoajan järjestämä konesalipalvelu. Vaikka konesalipalvelu ei suoraan asiakkaalle näissä palveluissa näy, on tärkeää ottaa huomioon taustalla vaikuttavat  konesalipalveluratkaisut.

 

Lähteet

http://www.motiva.fi/files/4427/Konesalipalvelujen_energiatehokkuuden_periaatteet.pdf

 

Konesalipalveluiden tarjoajayritykset

Konesalipalveluiden tarjoajayritykset ite wikissä

Konesalipalveluiden tarjoajayritykset

Konesalipalveluntarjoajien referenssitoteutukset

Konesalipalveluntarjoajien julkaisut