Low-code -ohjelmistokehitys tarkoittaa uusien sovellusten kehittämistä nopeasti ja vähäisellä koodaamisella käyttäen sitä varten tehtyjä low-code -työkaluja. Low-code -ratkaisuilla voidaan luoda sovelluksia sekä mobiili- että desktop-ympäristöihin.

Mobiililaitteiden ja mobiilisovellusten käyttö on jatkuvassa kasvussa, ja tarve mobiiliratkaisuille kasvaa. Low-code-ohjelmistokehityksellä voidaan vastata erityisesti kiihtyvään mobiilisovellusten tarpeeseen edullisemmin ja tehokkaammin.

Low-code -työkalujen maailma on vielä kehittyvä, mutta ratkaisuja low-code-ohjelmistokehitykseen tarjoavat muun muassa OutSystems, Salesforce, Google App Maker, Microsoftin PowerApps, TrackVia, Appian, Quick Base, Mendix, AppGyver ja Zoho Creator. Kehittämistyö tehdään graafisessa käyttöliittymässä, ja low-code moottori tuottaa koodin taustalla. Koodia voi halutessaan katsoa ja muokata. Sovelluksen toimintalogiikka rakennetaan erilaisten vuokaavioiden ja toisiinsa kytkeytyvien elementtien kautta.

Hyviä käyttökohteita low-code-ohjelmistokehitykselle ovat sisäisten kehitystiimien hankkeet, joissa ei kehitetä erityisen monimutkaista sovellusta ja monia ominaisuuksia, mutta kehittämisen volyymi on suuri. Low-code -ohjelmistokehitys ei voi kuitenkaan korvata kaikkea perinteistä sovellusten kehittämistyötä, sillä se soveltuu vain melko yksinkertaisten ratkaisujen rakentamiseen, eikä sillä kannata korvata sovelluksia joille on jo olemassa valmiita järjestelmäpaketteja.

Low-code -ohjelmistokehityksellä on monia etuja:

Sovellusten kehitystyö nopeutuu, jolloin sovelluksia päästään testaamaan nopeammin ja käyttäjäpalautettakin saadaan nopeammin. Tällöin on mahdollista reagoida nopeasti asiakkaiden tarpeiden ja toimintaympäristön muutoksiin.

Nopea kehittämistyö mahdollistaa uusien sovelluksien nopeamman ja helpomman pilotoinnin, ja useampiin tarpeisiin on aiempaa helpompaa laatia omat sovellukset. Koodaustaidoiltaan alkeistason työntekijöitä ja juniorikehittäjiä on nopeampaa saada mukaan projekteihin low-code-työkalujen avulla.

Low-code -ohjelmistokehitys nostaa kustannustehokkuutta, sillä tarvittavien työtuntien määrä sovellusta kohden laskee, ja voi mahdollistaa myös kehityshankkeita, joihin ei aiemmin kustannussyistä ole ollut mahdollisuutta.

Low-code -työkalujen käyttö voi tehdä integraatioista helpommin toteutettavia, sillä useimmat low-code -ratkaisujen tuottajat tarjoavat valmiita pohjia sovelluksen integraatioihin suosituimpiin palveluihin ja tietokantoihin.

Mobiilikehityksen osaajayritykset
iOS-kehityksen osaajayritykset
Android-kehityksen osaajayritykset