Tietohallinnolla tarkoitetaan järjestelmällistä tiedon keräämistä, järjestämistä, ylläpitämistä, hallinnointia ja jakamista. Tiedon hallinnointi taas pitää sisällään tiedon ja tietoliikenteen organisointia ja omistajuuden suunnittelua; valvontaa, käsittelyä, arviointia ja raportointia.
Tietohallinnon keskeisenä tavoitteena on tukea liiketoimintaa teknologian käytön avulla. Tämän saavuttamiseksi on tärkeää, että liiketoimintastrategia ja tietohallinto toimivat yhdessä linjassa. Tietohallinto pyrkii aktiivisesti tiedottamaan yritysjohtoa tietotekniikan, tietojärjestelmien ja muiden palveluratkaisujen kehittymisen avaamista liiketoimintamahdollisuuksista. Tämän lisäksi tietohallinto pyrkii parantamaan tietoteknisten palveluiden laatua ja kustannustehokkuutta.
Tietoteknisen kehityksen myös tietohallinnosta on tullut organisaatioille merkittävä voimavara, mutta myös valtava kustannus, jossa piilee omat riskinsä. Kun ennen verkottunutta aikakautta tietohallinto oli tiukasti oman osastonsa käsissä, joutuvat työntekijät nyt organisaation jokaisella tasolla ottamaan vastuuta tiedon hallinnasta.

Tietohallinnon prosesseja ovat mm. it-infrapalvelut (ks. erityisosaamiset), sovelluskehitys ja sovellusten hallinta yritystasolla, projekti- ja toimittajahallinta asiakkaan näkökulmasta katsottuna, it-omaisuuden hallinta, strategiatyö ja toiminnan kehittäminen.

Tietohallinnon tarjoajayritykset

Tietohallinnon tarjoajayritykset ite wikissä

 

Tietohallinnon tarjoajayritykset

Tietohallinnon referenssitoteutukset

Tietohallinnon julkaisut

Vastaa