Verkkosivusto-termillä viitataan tietyn aihepiirin ympärille keskittyneeseen verkkosivujen joukkooon. Verkkosivustoista käytetään usein myös termiä www-sivusto, internetsivusto, nettisivusto tai lyhyesti pelkästään sivusto, mutta verkkosivusto-termiä pidetään vakiintuneena ja selkeimpänä suomenkielisenä nimityksenä. Laajoja toiminnallisia kokonaisuuksia tai vuorovaikutteisia elementtejä sisältäviä verkkosivustoja voidaan kutsua myös verkkopalveluiksi.

Tyypillisiä verkkosivustoja ovat ihmisten, yritysten, organisaatioiden tai erilaisten hallintoelimien kotisivut. Sivustoja käytetään yleisesti myös liiketoimintaan sekä tiedon jakamiseen erilaisten wikipedioiden muodossa.

Erityisesti liiketoiminnan kannalta verkkosivustoista on tullut tärkeä tapa välittää tietoa palveluista ja yritysten tarjonnasta. Hyvin rakennettu verkkosivusto voi kasvattaa myyntiä, vahvistaa imagoa ja toimia markkinoinnin välineenä. Oma sivusto on liiketoimintaa koskevan tiedon kotipesä, josta sisältöjä voi jakaa esimerkiksi eri sosiaalisen median kanaviin.

Nykypäivän sivustot tehdään yleisesti responsiivisiksi, eli sivusto tunnistaa selaamiseen käytettävän laitteen ja mukauttaa ladattavan sivun sisällön ja ulkoasun laitteelle sopivaksi. Tämä helpottaa verkkosisältöjen selaamista esimerkiksi kännyköillä ja tablet-laitteilla. Verkkosivustot voidaan myös integroida yrityksen keskeisiin taustajärjestelmiin, jotta tieto saadaan liikkumaan automaattisesti järjestelmien välillä.

Verkkosivut

Verkkosivulla (yksikkö) tarkoitetaan internetissä julkaistua hypertekstidokumenttia, joka voi koostua tekstistä, kuvista ja videoista, ja sisältää viittauksia eli hyperlinkkejä toisiin sivuihin. Verkkosivut sijaitsevat internetin palvelinkoneilla, josta niitä luetaan selainohjelman eli verkkoselaimen avulla. Suosittuja selaimia ovat esimerkiksi Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera tai Safari.

Verkkosivut voivat olla luettavissa joko julkisen verkon (internet) tai yksityisen lähiverkon (LAN) kautta. Jokaisella verkkosivulla on oma URL-osoitteensa (Uniform Resource Locator), jonka avulla se on yksilöitävissä muiden sivujen joukosta.