Chief Digital Officer eli digitaalisen liiketoiminnan johtaja (myös CDIO, johtava digitaalinen tietohallintojohtaja) on viime vuosina yleistynyt rooli yrityksissä. Vauhdikkaassa digitalisaatiokehityksessä CDO:n tehtävänä on huolehtia organisaatioiden analogisen liiketoiminnan viemisestä digitaaliseen maailmaan uusia teknologioita ja dataa hyödyntämällä.

Digitaalisen liiketoiminnan johtajat ovat ennen kaikkea muutosjohtajia ja herättelijöitä uuden aikakauden kynnyksellä. Tehtävänkuvaa on pidetty jossain määrin väliaikaisena, mutta digitalisaation normalisoituessa roolin on myös ennakoitu siirtyvän pikkuhiljaa osaksi strategisen liiketoiminnan funktiota. Roolissa toimivien osaamisalaan kuuluu usein digitaalisten teknologioiden kentän syvällisen ymmärryksen lisäksi projektijohtamisen taitoja, vahvaa strategista hahmotuskykyä sekä kyky laajojen verkostojen ja sidosryhmäsuhteiden luomiseen ja ylläpitoon.

CDO:n päävastuulla on usein esimerkiksi digitaalisen strategian läpivienti ja organisaation teknologiavalinnat, mutta tehtävän lopullinen sisältö riippuu vahvasti siitä, kuinka pitkällä digitaalisessa murroksessa yrityksen toimialalla ollaan.