Master Data Managementilla tarkoitetaan (MDM) yrityksen ydintiedon hallintaa, tai liiketoimintakriittisen perustiedon hallintaa, jossa avain on tiedon omistajuudessa. MDM käsittää tiedonhallinnan prosessit, linjaukset, standardit ja välineet, joiden avulla organisaatio varmistaa yrityksen tiedon yhdenmukaisuuden, hallinnan, totuudenpitävyyden sekä vastuunjaon.

Ydintiedonhallinnan työkalua voidaan käyttää esimerkiksi tukemaan liikkeenjohtoa poistamalla päällekkäisyyksiä, standardoimalla dataa (massan säilyttäminen) ja yhtenäistämällä sääntöjä virheellisen tiedon järjestelmään pääsyn estämiseksi. Master Data Managementin tarkoitus on luoda yritykselle tai organisaatiolle luotettava ydintiedon lähde.
It-yritysten MDM-tarjonnat koostuvat muun muassa Master data -järjestelmistä, datan harmonisointityökaluista, sekä master datan johtamisen konsultointipalveluista.

Master Data Management-tarjoajayritykset

Tarjoajayritykset ite wikissä

Master Data Management-tarjoajayritykset

Master Data Management-referenssitoteutukset

Master Data Management-julkaisut

Vastaa