Tuotannolla tarkoitetaan kaikkea toimintaa, jolla asiakasyritys tekee lisäarvoa. Tuotantotoiminnalla viitataan yhä useammin teollisen tuotannon lisäksi erilaisten palveluiden tuotantoon. Esimerkiksi asiantuntija-yrityksen asiantuntijatyö on tuotantoa, kun taas tehtaassa tuotantoa on siellä käytettävien laitteiden käyttäminen tehdastuotannossa.
Laajasti ottaen tuotanto on siis kauppatavaran ja palveluiden tuottamista käytettäväksi tai myytäväksi. Ohjelmistotuoteliiketoimintaan keskittyvät yritykset suunnittelevat ja valmistavat ohjelmistoja ja tietojärjestelmiä. Myös asiakkaille räätälöityjen tuotteiden valmistaminen on yleistä. IT-alan konsultointiyritykset tarjoavat palveluja muun muassa yritysten tietohallinto- ja tietoliikennestrategioihin, sekä ohjelmistoratkaisuihin. Muita tietotekniikan palveluita ovat muun muassa ulkoistamispalvelut, tietoliikenneverkon hallinta ja ohjelmistotestaus.

Tuotanto tarjoajayritykset

Tuotannon tarjoajayritykset ite wikissä

Tuotannon tarjoajayritykset

Tuotannon referenssitoteutukset 

Tuotannon julkaisut 

Vastaa