Myynti on kahden tai useamman osapuolen välillä tapahtuva tavaroiden tai palveluiden vaihdantaa, rahaa tai hyödykettä vastaan. Myynti lunastaa yrityksen luoman lisäarvon laskutuksena ja maksuina. Myyjä ja ostaja sopivat vaihdannan hinnasta, jolla kohteen tai tavaran omistajuus vaihtuu. Tavallisesti myyjä on kaupan aktiivinen osapuoli, ja itse omistussuhteen vaihdanta voi tapahtua ennen velvoitetta maksuun.

Henkilö, joka  on vastuussa tavaran tai palvelun myynnistä tunnetaan myyntimiehenä tai myyjänä. Myynnin prosessissa yhdistyy henkilötasolla tehtävä työ ja teknologian tuoma lisäarvo. Myyntiä voidaan siis harjoittaa kasvotusten, puhelimessa, tai sähköisessä vuorovaikutuksessa, mutta myös joukolla erilaisia ohjelmistoja, kuten verkkokaupalla. Myyntityön toteutus voi myös saada koulutuksen ja konsultaation muodon.

Myyntityöllä asiakas yritetään siis saada vakuuttuneeksi yrityksen tarjonnasta ostopäätöstä varten. Myyntityö on tavallisesti ihmisten välistä vuorovaikutusta, joka keskittyy asiakkaan tarpeisiin, vaihtoehtoihin, hyötyihin, ratkaisuihin ja mahdollisuuksiin.

Myynnin tarjoajayritykset

Myyntiprosessin kehittäjäyritykset ite wikissä

Myyntiprosessin kehittäjäyritykset

Myyntiprosessin kehitys -referenssitoteutukset

Myyntiprosessin kehitys -julkaisut

Vastaa