Tietokoneavusteinen suunnittelu CAD (Computer-aided Design) viittaa tietokoneen käyttöön apuvälineenä esimerkiksi insinöörien ja arkkitehtien tekemässä suunnittelutyössä ja mallinnuksessa. CAD:n on sanottu mullistaneen teknisen suunnittelun ja piirtämisen työnkuvan – perinteinen käsin piirtäminen on loppunut lähes kokonaan, kun yli 95% kaikista suunnitelmista tehdään tietokoneavusteisesti. [1]

CAD-suunnittelu sisältää numeerista laskentaa, kaksiulotteisten käyrien ja muotojen suunnittelua sekä kolmiulotteisten hahmojen ja muotojen mallintamista. Teknologia on laajassa käytössä esimerkiksi teollisuuden suunnittelutyössä, arkkitehtuurisessa suunnittelytyössä ja 3D-tulostuksessa, mutta myös digitaalisessa sisällöntuotannossa tietokoneanimaatioina elokuvissa ja mainonnassa. [2]

CAD-suunnittelun etuihin käsin tehtyyn suunnitteluun verrattuna kuuluu huomattavasti suurempi mittatarkkuus sekä muokattavuus. Lisäksi järjestelmien symbolikirjastot ja simultaanisuunnittelu nopeuttavat ja helpottavat suunnittelutyötä. [1]

Tietokoneavusteista suunnittelua tehdään useiden eri ohjelmistoalan yritysten valmistamilla suunnittelu- ja piirto-ohjelmilla. Tämänlaisia ohjelmistoja ovat esimerkiksi ArchiCAD, AutoCAD, Alibre Design, EPLAN, Google SketchUp, Microsoft Visio, sekä Suomessa kehitetyt JCAD, Vertex ja CADMATIC. [3]

 

Lähteet:

  1. http://cs.joensuu.fi/~rjokik/la.htm#1
  2. https://en.wikipedia.org/wiki/Computer-aided_design
  3. https://fi.wikipedia.org/wiki/Tietokoneavusteinen_suunnittelu

CAD-teknologian tarjoajayritykset

CAD-tarjoajayritykset ite wikissä

CAD-tarjoajayritykset

CAD-referenssitoteutukset

CAD-julkaisut