Business Intelligence (BI) on yrityksen suorittamaa systemaattista tiedon hankintaa, tallennusta ja analysointia. BI käsittää joukon tekniikoita ja työkaluja, joiden avulla raakadata muutetaan liiketoiminnan tarkoitusperiä palvelevaksi mielekkääksi ja hyödylliseksi tiedoksi. Business Intelligence teknologiat pystyvät käsittelemään suuria määriä eriformaattista tietoa, auttaen tunnistamaan, kehittämään ja luomaan uusia strategisia liiketoimintamahdollisuuksia. BI:n keskeisimpänä tavoitteena on mahdollistaa suurten tietomäärien tehokas tulkitseminen.
Uusien mahdollisuuksien tunnistaminen ja tehokas strategian toteutus voivat tuoda yrityksille merkittävää kilpailuetua. BI-teknologiat tarjoavat historiallisia, ajankohtaisia ja ennakoivia näkemyksiä liiketoiminnasta, yleisimpien toimintojen ollessa muun muassa: raportointi, analytiikka, tiedonlouhinta, benchmarkkaus, , business performance, sekä ennakoiva ja ohjaileva analytiikka.

BI:tä voidaan käyttää laajasti tukemaan liiketoiminnan päätöksentekoa. BI:n on sanottu olevan tehokkainta silloin, kun se yhdistelee ulkoista dataa (yrityksen markkinoilta) yrityksen sisäiseen dataan (esim. rahoitus tai operatiivinen data). Yhdistettäessä nämä datajoukot voivat luoda kattavamman kuvan markkinoista.

Tarjontoina raportointi- ja BI-järjestelmät, vaatii tyypillisesti big data- ja tietovarasto-osaamista.

 

BI ja raportointi tarjoajayritykset

BI ja raportointi tarjoajayritykset ite wikissä

BI ja raportointi tarjoajayritykset

BI ja raportointi-referenssitoteutukset 

BI ja raportointi julkaisut

Vastaa