Palvelin- ja kapasiteettipalvelut

Palvelin- ja kapasiteettipalvelut ovat palvelu, jossa palvelinkapasiteettia tarjotaan ulkoistettuna palveluna konesalipalvelukeskuksista. Palvelin- ja kapasiteettipalveluntarjoaja omistaa palvelimet ja vastaa sen ylläpidosta ja huollosta. Asiakkaalla on käyttöoikeus laitteistoon ja sovittuun kapasiteettiin sovittua korvausta vastaan. [1]

Palvelin voi olla joko fyysinen palvelin tai virtuaalipalvelin. Fyysisen palvelimen tapauksessa asiakas saa käyttöönsä ennalta määritetyn palvelimen. Niinsanotusta vuokrapalvelimesta on kyse, kun asiakasyritykselle on dedikoitu täysin oma palvelinlaitteisto. Kun asiakkaalle omistettu palvelin sijaitsee omassa palvelinkaapissaan jaetussa konesalissa, kyseessä on ns. palvelinhotelli. [2]

Virtuaalipalvelinpalvelussa asiakas saa käyttöönsä sovitun määrän resursseja jaetusta virtuaalipalvelinympäristöstä. Tässä tapauksessa kapasiteettia on mahdollista kasvattaa ketterästi tarpeen mukaan. Asiakkaan on mahdollista tilata myös kokonainen virtuaalikonesali. [3] [4]

Palvelin- ja kapasiteettipalveluihin turvautuessaan yritykset pyrkivät joustavuuteen, skaalautuvuuteen, kustannustehokkuuteen, toimintavarmuuteen ja toiminnan parantuneeseen ennustettavuuteen. Palvelin- ja kapasiteettipalveluita voidaan käyttää oman kapasiteetin varajärjestelmänä, sekä tilanteessa, jossa omat kiinteät laiteinvestoinnin halutaan muuttaa muuttuviksi kuluiksi. [5}

Konesalikehityksen yleinen suuntaus on konesalien kokonaismäärän pieneneminen, siirtyminen pienistä konesaleista suurempiin, panostus energiatehokkuuteen ja kapasiteetin hankinta yhteiskäyttöisestä kapasiteetista eli pilvestä. [6]

 

1. http://www.nevtor.com/kapasiteettipalvelut/

2. https://www.sigmatic.fi/palvelut/palvelinpalvelut

3.https://www.tieto.fi/palvelut/infrastruktuuriratkaisut/pilvi-kapasiteetti-ja-infrastruktuuripalvelut/kapasiteettipalvelut

4. http://www.louhi.fi/palvelinpalvelut/

5. https://www.sofor.fi/web/-kapasiteettipalvelut-fi

6. Valtion konesali ja kapasiteettipalvelustrategia, 2014

 

 

Palvelin- ja kapasiteettipalveluiden tarjoajayritykset

Tarjoajayritykset ite wikissä

Palvelin- ja kapasiteettipalveluiden tarjoajayritykset

Palvelin- ja kapasiteettipalveluiden referenssitoteutukset

Palvelin- ja kapasiteettipalveluiden julkaisut