Ansaintamallit ja digitalisaatio

Perinteisessä teollisen ajan ansaintamallissa yritys toimittaa tuotteita tai palveluita asiakkaille ja asiakas maksaa näistä suoraan yritykselle. Tuotteen tai palvelun hinta määräytyy usein tuotteen valmistamisen tai palvelun toteuttamisen kustannusten ja niiden päälle laskettavan katteen mukaan. Digitalisoituminen vaikuttaa ansaintamallien kehitykseen erityisesti neljästä syystä: Digitalisoituminen pienentää tuotteen tai palvelun valmistamisen kustannusta: osto- ja myyntitransaktion kustannukset pienenevät ja jos […]

Lue lisää

Digitaalisen ajan politiikka

Jos teollisen ajan politiikka pitäisi kiteyttää yhteen sanaan olisi tuo sana tasa-arvo. Tasa-arvo tulonjaossa jakoi teollisen tehokkuuden hyödyt kaikille. Tasa-arvo markkinoilla vähensi suuruuden ekonomian haittoja. Tasa-arvo koulutuksessa toi kaikki mukaan luomaan hyvinvointia. Tasa-arvo päätöksenteossa esti eliittiä vieraannuttamasta kansalaisia yhteiskunnasta. Tasa-arvo työelämässä tasapainotti keskitetyn johtamisen ongelmia. Työkaluna tasa-arvon toteuttamiseksi käytettiin säädöksiä, verotusta, julkisia palveluja, etujärjestöjä, kansalaisyhteiskuntaa […]

Lue lisää

Digitalisaatio ja toimintaympäristön muutos

Internet ja digitalisoituminen muuttavat maailmaa enemmän kuin teollinen vallankumous. Yhdessä globalisaatiokehityksen kanssa tämä johtaa kaikkien toimialojen arvoverkkojen muuttumiseen, toimialarajojen hämärtymiseen ja uudenlaisten toimijoiden tulemiseen markkinoille. Digitalisaatio ja digitaaliset palvelut tulevat osaksi kaikkien toimialojen toimintaa. Digitalisaatio on läpileikkaava ilmiö, joka vähentää maantieteen perinteisesti tärkeää merkitystä: etäisyyksien merkitys vähenee ja kansallisesti kontrolloitu yritysten toiminta muuttuu maarajat ylittäväksi […]

Lue lisää

Ekosysteemit

Ekosysteemiajattelu juontaa juurensa James F. Mooren luomaan käsitteeseen ”Business Ecosystems”. Perinteisen liiketoiminta-ajattelun mukaan yrityksen toiminta perustuu vain yrityksen ja asiakkaan väliseen suhteeseen. Mitä paremmin ja paremmilla ehdoilla yritys pystyy vastaamaan asiakkaansa tarpeeseen, sitä paremmin se menestyy. Yritysten toimintaympäristö kuitenkin muuttuu koko ajan erityisesti digitalisoitumisen myötä verkottuneempaan ja monimutkaisempaan suuntaan. Esimerkiksi lukulaitesisältöjen myyminen edellyttää, että joku […]

Lue lisää