Graafinen suunnittelu tai visuaalinen suunnittelu on visuaalisen viestinnän menetelmä, jossa hyödynnetään kirjoitusta, tilaa ja kuvaa. Alaa pidetään visuaalisen viestinnän ja viestinnän suunnittelun osana. Graafinen suunnittelija käyttää erilaisia menetelmiä luoden ja yhdistellen sanoja, symboleja, kuvia sekä typografiaa; kuvataiteen ja taiton tekniikoita hyväksi käyttäen, laatien ideoista ja viesteistä visuaalisesti miellyttävän lopputuloksen. Graafinen suunnittelu viittaa useimmiten sekä suunnitteluprosessiin että valmiiseen tuotokseen.

Graafista suunnittelua hyödynnetään tuotteen koko visuaalisen identiteetin luomiseen logoista ja brändäyksestä alkaen. Tyypillisesti graaffinen suunnittelija kehittää uutta visuaalista materiaalia, mutta myös hyväksikäyttää ja kierrättää runsaasti olemassa olevaa materiaalia ja elementtejä. Tällöin koherentin kokonaisuuden on yksi tärkeimmistä graafisen suunnittelun ominaisuuksista. Tuotepaketti voi esimerkiksi sisältää logon, tekstiä ja kuva-elementtejä kuten kuvia, muotoja ja värejä, jotka yhdessä tekevät tuotoksesta yhtenäisen.

Graafinen suunnittelun palveluntarjoajayritykset ovat tavallisesti erikoistuneet visualisointikeinoihin, jota hyödynnetään esimerkiksi kotisivuja, käyttöliittymiä, printtimateriaaleja ja erilaisia dokumentteja suunniteltaessa. Tyypillisiä graafiseen suunnitteluun erikoistuneita ohjelmistoja ovat Adoben Photoshop, Illustrator ja Indesign, sekä lukuisat muut ohjelmistot. HTML-sivujen graafista muotoilua voidaan tehdä myös suoraan css-tyylitiedostoja muokkaamalla. Web-sivujen graafista ulkoasua voidaan ohjata tyylikirjastoilla, kuten bootstrapilla.

 

Graafisen suunnittelun tarjoajayritykset

Graafisen suunnittelun tarjoajayritykset ite wikissä

Graafisen suunnittelun tarjoajayritykset

Graafisen suunnittelun referenssitoteutukset

Graafisen suunnittelun julkaisut

Vastaa