SAP SE on saksalainen toiminnanohjaukseen (ERP) ja sen järjestelmiin keskittyvä ohjelmistoalan yritys. Yrityksellä on toimistot 130 maassa ja sillä on 282 000 asiakasta ympäri maailman. [1]

Yrityksen tarjonta koostuu erisisältöisistä toiminnanohjauksen ohjelmistopaketeista, jotka tukevat ja yhdistävät tuhansia eri prosesseja. Ohjelmistopaketit toimitetaan käyttövalmiina, mutta organisaatioiden on mahdollista muokata sovelluksia tarpeidensa mukaisiksi. SAP:n sovelluskehitystä tehdään ABAP- ja Java-ohjelmointikielillä, ja tietokantahakuja tehdään käyttäen SAP:n omaa kyselykieltä Open SQL:ää. Järjestelmä on modulaarinen, ja se kattaa kaikki yrityksen liiketoiminta-tarpeet ja tarjoaa yhtenäisen tiedonkulun taloushallinnosta valmistukseen ja myynnistä huoltoon. [4]

SAP SE on kohdistanut ohjelmistotarjontansa erikseen pienille ja keskisuurille yrityksille, suurille yrityksille sekä teollisuuden erityisaloille.

Pienille ja keskisuurille yrityksille yritys tarjoaa ohjelmistopakettejaan:

 • SAP Business All-In-One
 • SAP Business One
 • SAP Business ByDesign
 • Crystal Reports Server
 • BusinessObjects Edge Series

Suurille yrityksille SAP ES tarjoaa ohjelmistopakettejaan SAP Business Suite -nimen alla. Tämä kokonaisuus sisältää:

 • SAP Customer Relationship Management
 • SAP ERP
 • SAP Product Lifecycle Management
 • SAP Supply Chain Management
 • SAP Supplier Relationship Management
 • Duet
 • SAP Manufacturing
 • SAP Service and Asset Management
 • SAP xApps Composite Applications
 • SAP xApp Analytics
 • SAP xApps for Mobile Business  [4]

Yrityksen ohjelmistopaketeista tunnetuin on toiminnanohjausjärjestelmä SAP ERP, joka on kehitetty aiemman toiminnanohjausjärjestelmän SAP R/3:n seuraajaksi. SAP ERP:ssä on Netweaver-alusta, joka pitää sisällään runsaat liityntärajapinnat toisten sovellusten integroimiseksi. Järjestelmä kattaa useimmat yrityksen liiketoiminnalliset prosessit ja integroi ne yhteen tietokannan avulla. SAP ERP on moduuleista koostuva ohjelmistopaketti, joka standardoi tiedon esitysmuodon eri prosessien välillä, ja tuottaa tietoa yrityksen johdon päätöksenteon tueksi. Lisäksi järjestelmä tarjoaa pohjan sähköisen kaupankäynnin prosessien toteuttamiseen. [4]

Yrityksellä on dominoiva markkina-asema toiminnanohjausjärjestelmämarkkinassa – vuonna 2004 Suomen ulkomaankaupasta 80% arvioitiin käsiteltävän SAP:n ohjelmistoilla. SAP:n suosion taustalla sanotaan olevan ohjelmistokokonaisuuden integroitavuus muihin järjestelmiin, mutta ohjelmiston vallitseva asema myös ruokkii itseään: SAP ERP on usein helppo valinta, kun asiakkaat ja tavarantoimittajat jo käyttävät sitä. [2]

 

Lähteet:

 1. http://go.sap.com/finland/about.html
 2. https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/11212/2007-04-27-25.pdf?sequence=1
 3. https://books.google.fi/books?id=hcsZAwAAQBAJ&lpg=PT289&dq=sap%2520erp&pg=PT16&redir_esc=y#v=onepage&q=sap%2520erp&f=false
 4. Jormanainen, Arto, 2008. SAP ERP Toiminnanohjausjärjestelmän laajentamismahdollisuuksien tarkastelua.

SAP-teknologian tarjoajayritykset

SAP-teknologian tarjoajayritykset ite wikissä

SAP-teknologian tarjoajayritykset

SAP-teknologian referenssitoteutukset

SAP-teknologian julkaisut