Tietohallintojohtaja (Chief Information Officer, CIO, joskus myös johtava digitaalinen tietohallintojohtaja eli Chief Digital Information Officer, CDIO), on vastuussa yrityksen it-infrastruktuurista eli käytännössä hän johtaa organisaation eri tietoteknisten järjestelmien hankintaa, kehitystä ja ylläpitoa.

Tietohallintojohtajan vastuulle kuuluu muun muassa organisaation tieto- ja viestintäteknologiaa koskevien strategioiden valmistelu ja johtaminen, resurssien hallinta, käyttäjäkoulutustarpeiden arviointi, järjestelmien tietoturvallisuuden valvonta, teknologian käytön ja tulevien tarpeiden arviointi ja kehittäminen sekä tieto- ja viestintäteknologiaa koskevan budjetin laatiminen.

Tyypillisesti CIO raportoi suoraan pääjohtajalle, mutta tietohallintojohtaja voi toimia myös organisaation talousjohtajan alaisuudessa. Tehtävään liittyykin huomattavaa taloudellista vastuuta muun muassa hankintojen muodossa, joten rooli edellyttää vahvaa organisointikykyä ja asiantuntemusta arvioida tehtyjen teknologiavalintojen vaikutusta sekä riskejä tulevaisuudessa.

Tietohallinnon rooli organisaatiossa ja vastuu liiketoiminnassa on korostunut digitalisaation myötä, mutta tietohallintojohtajan rinnalle on nostettu osassa organisaatioita Chief Digital Officer, eli CDO, joka keskittyy tyypillisesti liiketoiminnan digitalisointiin, siinä missä tietohallintojohtaja johtaa it-infrastruktuuria ja tietoturvaa.

CIO:n ja CDO:n roolit voi jakaa karkeasti toiminnan sisäiseen ja ulkoiseen digitalisaatioon, sillä esimerkiksi sisäisiä viestintätyökaluja kehitetään tietohallintojohtajan toimesta, siinä missä Chief Digital Officer työskentelee enemmän ulkoisen viestinnän parissa asiakasrajapinnassa.