Kotisivuilla tarkoitetaan tietyn henkilön, yrityksen tai organisaation omaa verkkosivujen kokonaisuutta eli verkkosivustoa. Kotisivujen avulla välitetään tietoa yrityksen tarjonnasta, tuetaan yrityksen viestinnällisiä tarkoituksia ja luodaan sivuston käyttäjille asiointikanavia esimerkiksi yhteystietojen tai suorien yhteydenottolomakkeiden avulla.

Kotisivujen suunnitteluun ja toteutukseen on olemassa lukemattomia editoreita ja työkaluja, joiden avulla sivuston voi toteuttaa itse, tai palvelun voi ostaa verkkosivujen toteutukseen erikoistuneilta yrityksiltä. Toteutukseen tarvitaan usein niin graafisen suunnittelun taitoja kuin teknistä osaamista esimerkiksi julkaisujärjestelmien tai sisällönhallintaohjelmistojen ja html-kielen suhteen. Tänä päivänä suosituin sisällönhallintaohjelmisto verkkosivuistoille on alun perin blogien luomiseen ja ylläpitoon kehitetty WordPress.

Jokaisella verkkosivustolla on oma verkkotunnus eli domain, joka toimii sen yksilöllisenä osoitteena internetissä. Verkkotunnuksen alle voidaan liittää verkkosivuston ohella myös sähköposti, jolloin valittu verkkotunnus toimii sähköpostiosoitteen loppuosana @-merkin jälkeen. Verkkotunnuksia voidaan rekisteröidä lukuisilla eri päätteillä esimerkiksi maakohtaisesti (.fi, .se, .it) tai kansainvälisesti (.com, .org, .net). Verkkotunnus kannattaa valita huolellisesti, sillä tänä päivänä se on osa yrityksen brändiä. Loogisesti valittu tunnus voi vaikuttaa myös siihen, kuinka potentiaaliset asiakkaat löytävät sivuston.

Termin tausta

World Wide Webin alkuvuosina 1990-luvulla kotisivut toimivat käyttäjänsä esittelysivuina, joilla saatettiin jakaa tietoa esimerkiksi omaan työhistoriaan, vapaa-ajan harrastuksiin tai muihin kiinnostuksen kohteisiin liittyvistä seikoista. Sosiaalisen median nousun myötä perinteiset henkilökohtaiset kotisivut ovat käyneet huomattavasti harvinaisemmiksi, mutta termiä “kotisivut” käytetään vielä yleisesti kuvaamaan esimerkiksi yritysten tai organisaatioiden verkkosivustoa.

Kotisivuksi (yksikössä) voidaan nimittää myös tietyn verkkosivuston ensimmäistä näkymää eli etusivua (homepage, start page) tai verkkoselaimen pääsivua (main page), johon selain aukeaa. Useimmissa selaimissa voi määritellä itse haluamansa aloitussivun.