Internet of Thingsillä (IoT) eli Teollisella internetillä tarkoitetaan maailmanlaajuista megatrendiä, jossa fyysiset laitteet liitetään antureilla ja sensoreilla verkkoon. Verkkoon liitetyt laitteet pystyvät aistimaan ympäristöään, viestimään ja toimimaan käsittelemänsä tiedon perusteella älykkäästi.

Ilmiön edistymistä siivittää lisääntynyt tietojenkäsittelyn teho, tietoverkkojen nopeus, anturitekniikan saatavuus, sekä teknologian hinnan merkittävä lasku. Teollisen internetin lisäarvo perustuu lisääntyneeseen tietoon ja suunnitelmallisuuteen. Verkkoon liitettyjen laitteiden tuottamaa tietoa jalostamalla toimintaa voidaan ennakoida ja tehostaa työvaiheita automatisoimalla .

Teollinen internet mahdollistaa kokonaan uudenlaisten liiketoimintamallien ja kilpailukykyisten palvelujen syntymisen. Teolliseen internetiin ladataan Suomessa suuria odotuksia: sen esimerkiksi odotetaan mullistavan koko teollisuuden kentän tuotannosta toimintomalleihin [1]. Ennusteiden [2] mukaan Teolliseen internetiin panostaminen voi tuoda Suomeen 12 miljardin euron suuruiset investoinnit ja jopa 48000 työpaikkaa.

 

Lähteet:

  1. https://www.marketvisio.fi/fi/tutkimukset/it-palvelut/2238-etavalvonnan-ja-ohjauksen-ot-nakymat-suomessa
  2. http://teknologiateollisuus.fi/fi/elinkeinopolitiikka/digitalisaatio/teollisesta-internetista-uutta-kasvua

http://www.tekes.fi/ohjelmat-ja-palvelut/ohjelmat-ja-verkostot/teollinen-internet/

https://fi.wikipedia.org/wiki/Esineiden_internet

 

IoT-tarjoajayritykset

IoT-tarjoajayritykset ite wikissä

IoT-tarjoajayritykset

IoT-referenssitoteutukset

IoT-julkaisut