Julkaisujärjestelmillä (eng. Content Management System) tarkoitetaan tietojärjestelmää, jonka tavoite on palvella organisaation sisällönhallintaa. Yhtämielisyyyteen englanninkielisen lyhenteen CMS suomenkielisestä vastineesta ei ole päästy, ja julkaisujärjestelmien rinnalla kuulee usein puhuttavan sisällönhallintajärjestelmistä. Useinmiten kyse on julkaisujärjestelmistä myös silloin, kun puhutaan portaaleista, SharePointeista, ‘frameworkeistä’, tai ‘suiteista’. Aiemmin sisällönhallintajärjestelmien kohdalla on puhuttu myös dokumenttienhallintajärjestelmistä.

Julkaisujärjestelmät pitävät sisällään laajan joukon sisällönhallintajärjestelmiä, jotka voivat liittyä intranetiin, dokumenttien hallintaan, verkkopalveluiden hallintaan, sopimusten hallintaan ja projektityötiloihin. Useimmat järjestelmät kykenevät hallitsemaan monia sisältötyyppejä, kuten esimerkiksi verkkosivuja, dokumentteja ja mediatiedostoja. Julkaisujärjestelmiä voidaan käyttää sisällön julkaisun lisäksi sisällön varastoimiseen, muotoiluun, versionhallintaan, hakemiseen ja palauttamiseen.

Julkaisujärjestelmiä ovat esimerkiksi:

  • Dokumenttienhallintajärjestelmät
  • Www-sisällönhallintajärjestelmät
  • Julkaisujärjestelmät
  • Verkkokauppajärjestelmät
  • Aineistonhallintajärjestelmät
  • Wiki -järjestelmät

Julkaisujärjestelmistä ylivoimaisesti käytetyin on WordPress, joka dominoi julkaisujärjestelmämarkkinaa yli 50% markkinaosuudellaan. Muita tunnettuja julkaisujärjestelmiä ovat esimerkiksi Joomla, Drupal ja Magento.

 

Julkaisujärjestelmien tarjoajayritykset

Julkaisujärjestelmien tarjoajayritykset ite wikissä

Julkaisujärjestelmien tarjoajayritykset

Julkaisujärjestelmien referenssitoteutukset

Julkaisujärjestelmä-tarjoajien julkaisut

 

Lähteet:

Käsitesekamelskaa: julkaisujärjestelmä, CMS, portaali, sisällönhallintajärjestelmä

https://fi.wikipedia.org/wiki/Sis%C3%A4ll%C3%B6nhallintaj%C3%A4rjestelm%C3%A4

https://en.wikipedia.org/wiki/Content_management_system

http://www.avkymppi.net/joomla/cms.html