Open Source viittaa tietokoneohjelmistojen tuottamis- ja kehittämismenetelmään, jossa ohjelmiston lähdekoodi on vapaasti käyttäjän nähtävissä, kopioitavissa ja muokattavissa. Suomeksi Open Sourcestä käytetään ilmausta avoin lähdekoodi. [1]

Avoimen lähdekoodin ratkaisun suurimpana etuna pidetään  riippumattomuutta toimittajasta ja teknologiasta. Lisäksi avoimen lähdekoodin ohjelmistokehitystyön lopputuloksia pidetään usein laadukkaina, tietoturvallisina ja hyvin toisiin ohjelmiin integroituvina. [1]

Avoimen lähdekoodin uskotaan yleistyvän tulevaisuuden ohjelmistokehityksessä. Julkisen puolen sanotaan ottaneen avoimien rajapintojen menetelmät hyvin vastaan – lisäksi suuretkin yritykset, kuten Microsoft, ovat ryhtyneet tekemään ohjelmistoja avoimen lähdekoodin päälle. Tunnetuimpia avoimen lähdekoodin toteutuksia ovat Firefox-selain, OpenOffice-ohjelmisto, sekä Linux-käyttöjärjestelmä. [2] [3]

Yhdysvaltalainen avoimen lähdekoodin ohjelmistojen käyttöä edistävä järjestö Open Source Initiative on määritellyt avoimen lähdekoodin ratkaisun tunnuspiirteiksi seuraavat vaatimukset:

 1. Ohjelman täytyy olla vapaasti levitettävissä ja välitettävissä.
 2. Lähdekoodin täytyy tulla ohjelman mukana tai olla vapaasti saatavissa.
 3. Myös johdettujen teosten luominen ja levitys pitää sallia.
 4. Lisenssi voi rajoittaa muokatun lähdekoodin levittämistä vain siinä tapauksessa, että lisenssi sallii erillisten korjaustiedostojen ja niiden lähdekoodin levittämisen. Voidaan myös vaatia, ettei johdettua teosta levitetä samalla nimellä tai versionumerolla kuin lähtöteosta.
 5. Yksilöitä tai ihmisryhmiä ei saa asettaa eriarvoiseen asemaan.
 6. Käyttötarkoituksia ei saa rajoittaa.
 7. Kaikilla ohjelman käsiinsä saaneilla on samat oikeudet.
 8. Lisenssi ei saa olla riippuvainen laajemmasta ohjelmistokokonaisuudesta, jonka osana ohjelmaa levitetään, vaan ohjelmaan liittyvät oikeudet säilyvät, vaikka se irrotettaisiin kokonaisuudesta.
 9. Lisenssi ei voi asettaa ehtoja muille ohjelmille. Ohjelmaa saa levittää myös yhdessä sellaisten ohjelmien kanssa, joiden lähdekoodi ei ole avointa.
 10. Lisenssin sisällön pitää olla riippumaton teknisestä toteutuksesta. Oikeuksiin ei saa liittää varaumia jakelutavan tai käyttöliittymän varjolla. [4]

 

Lähteet

 1. https://coss.fi/avoimuus/avoin-lahdekoodi/
 2. http://www.cybercom.com/fi/Suomi/Yritys/Blogit/Blogit/Open-Source-nykyaikaisessa-ohjelmistokehityksessa/
 3. https://fi.wikipedia.org/wiki/Avoin_l%C3%A4hdekoodi
 4. https://opensource.org/docs/osd

Open source -teknologian tarjoajayritykset

Open source -teknologian tarjoajayritykset ite wikissä

Open source -teknologian tarjoajayritykset

Open source -teknologian referenssitoteutukset

Open source -teknologian julkaisut