Asiakkuudenhallinta CRM

Asiakkuudenhallinta (CRM) on termi, joka viittaa käytäntöihin, strategioihin ja tekniikoihin, joita yritykset käyttävät hallitakseen ja analysoidakseen asiakasvuorovaikutusta ja -tietoja koko asiakkuuden elinkaaren ajan. Asiakkuudenhallinnassa yhdistyy asiakaslähtöinen ajattelutapa sekä tietojärjestelmät.Asiakkuudenhallinnan päämääränä on parantaa liikesuhteita asiakkaiden kanssa, asiakasuskollisuuden säilyttäminen ja myynnin kasvun ajaminen. Asiakkuudenhallintajärjestelmät on suunniteltu kokoamaan tietoa kaikissa kanavissa, joissa asiakas ja yritys kohtaavat. Näitä voivat […]

Lue lisää

BI (Business intelligence) ja raportointi

Business Intelligence (BI) on yrityksen suorittamaa systemaattista tiedon hankintaa, tallennusta ja analysointia. BI käsittää joukon tekniikoita ja työkaluja, joiden avulla raakadata muutetaan liiketoiminnan tarkoitusperiä palvelevaksi mielekkääksi ja hyödylliseksi tiedoksi. Business Intelligence teknologiat pystyvät käsittelemään suuria määriä eriformaattista tietoa, auttaen tunnistamaan, kehittämään ja luomaan uusia strategisia liiketoimintamahdollisuuksia. BI:n keskeisimpänä tavoitteena on mahdollistaa suurten tietomäärien tehokas tulkitseminen. […]

Lue lisää

Hankinta

Toimiakseen yrityksen on tyypillisesti paitsi myytävä tuotteitaan ja palveluitaan, myös tehtävä omia hankintoja. Hankintoihin kuuluvat mm. raaka-ainehankinnat, palveluhankinnat, varastojen ja toimittajien hallinta, sopimukset. Hankinnan tarjontoihin kuuluvat esimerkiksi hankinnan ja sopimushallinnan järjestelmät ja ohjelmistot.   Hankinta tarjoajayritykset Hankinta tarjoajayritykset ite wikissä Hankinta tarjoajayritykset  Hankinta-referenssitoteutukset  Hankinta julkaisut

Lue lisää

HR (Human Resources) – Henkilöstöhallinto

Henkilöstöjohtaminen (HRM, tai yksinkertaisesti HR) on funktio organisaatioissa, joka on suunniteltu maksimoimaan työntekijän suorituskykyä työnantajan palveluksessa ja siten parantamaan työnantajan strategisia tavoitteita. HR koskee ensisijaisesti ihmisten johtoa organisaatioissa, keskittyen erityisesti yrityksen menettelytapoihin ja käytäntöihin. HR osastot ja yksiköt organisaatioissa suorittavat tyypillisesti useita toimintoja, kuten työntekijöiden rekrytoinnin, työsuhteen elinkaaren hallinnan, koulutuksen ja kehittämisen, työajan seurannan, suorituksen […]

Lue lisää

It-konsultti

It-konsultti auttaa asiakasyrityksiään it:n eli informaatioteknologian soveltamisessa yrityksen liiketoimintaprosesseihin. It-konsultin määritelmä viittaa näin ollen sekä todella laajaan yrityskenttään että konsulttien ammattikuntaan. It-konsulttiyritykset Suomessa listataan Ite wikin yrityshaussa, jossa on mahdollista hakea konsulttimarkkinaa eri teknologioihin, it-osaamisalueisiin ja prosessiosaamiseen perustuen. It- ja ohjelmistokensultoinnin osaajayritykset listaavassa haussa on filteröity jäljelle vain ne yritykset suomessa, jotka tarjoavat mimenomaan konsultointia, […]

Lue lisää

Laatu, turvallisuus ja ympäristö

Laatu viittaa laadunvarmistukseen asiakasyrityksen omassa toiminnassa. Turvallisuus esimerkiksi valvonnan prosesseihin. Ympäristö puolestaan prosesseihin, joissa asiakasyritys huomioi tai muuten hyödyntää tietoa fyysisestä toimintaympäristöstään. Laatu, turvallisuus ja ympäristö tarjoajayritykset Tarjoajayritykset ite wikissä Laatu, turvallisuus ja ympäristö tarjoajayritykset Laatu, turvallisuus ja ympäristö-referenssitoteutukset  Laatu, turvallisuus ja ympäristö julkaisut   

Lue lisää

Logistiikka

Logistiikka on materiaalivirtojen hallintaan lähtöpisteen ja kulutuksen välillä erikoistunut toimiala. Logistiikan päämääränä on tavaran toimittaminen loppuasiakkaalle siten, että se on käytettävissä oikeassa paikassa oikeaan aikaan, sekä minimoiden kuljetuksesta koituvat kustannukset ja haitat, kuten esimerkiksi negatiiviset ympäristövaikutukset ja turvallisuusriskit. Tavaravirran lisäksi logistiikkaan kuuluu tieto- ja rahavirran kulkuun liittyvä suunnittelu. Varsinaisen materiaalivirran logistiikka pitää yleensä sisällään tiedonkulun […]

Lue lisää