Logistiikka on materiaalivirtojen hallintaan lähtöpisteen ja kulutuksen välillä erikoistunut toimiala. Logistiikan päämääränä on tavaran toimittaminen loppuasiakkaalle siten, että se on käytettävissä oikeassa paikassa oikeaan aikaan, sekä minimoiden kuljetuksesta koituvat kustannukset ja haitat, kuten esimerkiksi negatiiviset ympäristövaikutukset ja turvallisuusriskit. Tavaravirran lisäksi logistiikkaan kuuluu tieto- ja rahavirran kulkuun liittyvä suunnittelu.

Varsinaisen materiaalivirran logistiikka pitää yleensä sisällään tiedonkulun integroitumista, materiaalinkäsittelyä, koko tuotantoketjun pakkaamisesta kuljetukseen, sekä lisäksi, inventaarion,, varastoinnin-, ja usein turvallisuudesta huolehtimisen. Logistiikan monimutkaisuutta voidaan mallintaa, analysoida, visualisoida ja optimoida tehtävään vartavasten kehitetyillä ohjelmsitoilla. Resurssien käytön minimointi  on yleinen tavoite kaikessa logistiikkatoiminnassa. Logistiikka voi kuulua osana toiminnanohjauksen järjestelmiin, ja sitä tuetaan usein paikkatietojärjestelmillä.

 

 

Logistiikka tarjoajayritykset

Logistiikka tarjoajayritykset ite wikissä

 

Logistiikka tarjoajayritykset 

Logistiikka-referenssitoteutukset

Logistiikka julkaisut 

Vastaa