Käyttöliittymä- ja käyttäjäkokemussuunnittelu ovat osa nettisivujen, tietokoneiden, laitteiden, koneiden, mobiililaitteiden sekä ohjelmistojen toteutusta. Niiden tavoittena on luoda käyttäjille yksinkertainen ja selkeä käyttöympäristö, eli käyttöliittymä, jossa pyritään tuottamaan käyttäjille halutunlainen kokemus.

Digitaalisissa toteutuksissa käyttöliittymä- ja käyttäjäkokemussuunnittelu ovat osa projektin suunnitteluvaihetta ja niistä vastaavat usein erikseen omat ammattilaisensa.

Käyttöliittymäsuunnittelu (UI)

Käyttöliittymäsuunnittelu (User Interface Design), johon usein viitataan lyhenteellä UI, keskittyy siihen, miten valmiin tuotteen tai palvelun käyttämisestä tehdään helppoa eri käyttäjille.

Käyttöliittymäsuunnittelussa määritelllään mm. käyttäjille tarpeelliset toiminnot ja elementit sekä käyttöliittymän rakenne. Suunnittelussa korostuu käyttäjien tarpeiden sekä käyttöympäristöjen (esim. mobiililaitteet) ymmärtäminen.

Käyttäjäkokemussuunnittelu (UX)

Käyttäjäkokemussuunnittelu (User Experience Design), johon usein viitataan lyhenteellä UX, keskittyy siihen, miten käyttäjien käyttökokemusta voidaan parantaa ja kehittää.

Käyttäjäkokemussuunnittelussa pyritään luomaan käyttäjille halutunlainen kokemus – selkeä, helppo, innostava tai mukaansatempaava, esimerkiksi. Suunnittelussa pohditaan mm. visuaalisia ja interaktiivisia elementtejä, ergonomiaa, navigaatiota ja tiedon hierarkiaa.

Kirjoittaja: Antero Muranen & Leeni Harmainen, booncon PIXELS

 

Erityispiirteitä

Käyttöliittymä- ja käyttäjäkokemussuunnittelussa tapahtuu kehitystä jatkuvasti ja erilaiset trendit ohjaavat suunnittelua. Kehitystä ja trendejä luovat mm. uudet laitteet, uudet käyttöympäristöt sekä käyttäjien muuttuvat tavat.

Käyttäjälähtöinen vs käyttäjää ohjaava suunnittelu

Käyttöliittymä- ja käyttäjäkokemussuunnittelussa käytetään usein joko käyttäjälähtöistä (User Driven) tai käyttäjää ohjaavaa (User Driving) lähestymistapaa.

Käyttäjälähtöisessä suunnittelussa perustana ovat käyttäjien tarpeet ja tottumukset. Tavoitteena on luoda käyttöliittymä ja käyttökokemus, joka mukailee käyttäjille luonnollista tapaa toimia. Suunnittelussa hyödynnetään usein analytiikkaa, palautetta sekä muuta tietoa siitä, miten käyttäjät ovat aikaisemmin toimineet.

Käyttäjää ohjaavassa suunnittelussa sen sijaan korostuvat toteuttajan omat (esim. liiketoiminnalliset) tavoitteet ja miten käyttäjiä voidaan ohjata toimimaan halutulla tavalla. Usein tätä lähestymistapaa hyödynnetään mm. verkkokaupoissa, joissa tavoitteena on saada käyttäjä ostamaan.

Käyttäjää ohjaavaa suunnittelua voidaan hyödyntää myös jos tavoitteena on opettaa käyttäjille uusia toimintatapoja. Tätä tarvitaan mm. silloin kun käyttäjille tuttu laite muuttuu ja uuden laitteen käyttäminen vaatii uusia toimintatapoja.

ipod & mp3

Esimerkki: vuonna 2001 ilmestynyt iPod (vasemmalla) mullisti totutun tavan navigoida – nappien painalluksen sijaan valikosta toiseen siirryttiin kosketukseen reagoivan renkaan kautta. Aiemmin markkinoita hallitsivat perinteisemmät mp3-soittimet (oikealla).

 

Käytäntö

Usein käyttöliittymä- ja käyttäjäkokemussuunnittelussa päädytään hyödyntämään molempia edellä esiteltyjä lähestymistapoja. Esimerkiksi analytiikan perusteella verkkokaupan käyttöliittymä saatetaan uudistaa paremmin tablettikäyttäjille sopivaksi, jolloin käyttäjille halutaan opastaa miten uudistettu navigointi toimii.

 

Kirjoittaja: Antero Muranen & Leeni Harmainen, booncon PIXELS

 

Toteutustapoja ja ratkaisumalleja

Verkkopalveluiden käyttöliittymät

Verkkosivuja, -kauppoja ja -sovelluksia suunniteltaessa, käytettävyyden ensiaskel on se, että sivu tai sovellus on helposti saavutettavissa ja esteetön. Tähän liittyy mm. responsiivisuus, laaja selainyhteensopivuus sekä riittävä nopeus käyttäjän hitaallakin verkkoyhteydellä. Otsikon alle sijoittuu myös suunnittelu heikkonäköiset ja iäkkäät käyttäjät huomioon ottaen.

Responsiivisuus on tänä päivänä itseisarvo, sillä mobiililaitteiden käyttö kasvaa huimaa vauhtia. Termi Mobile First tarkoittaa suunnittelua ensisijaisesti mobiililaitteille. Etuina suuntauksessa on se, että pienempi näytön koko pakottaa suunnittelijan keskittymään olennaisiin asioihin ja riisumaan turhat käyttöliittymän komponentit, jotka saattaisivat loppujen lopuksi vain häiritä käyttäjää. Sisällön suunnittelu ja sen looginen jaottelu ovat eittämättä yksi tärkeä osa käytettävän verkkosivun tai sovelluksen suunnittelua.

Erittäin olennainen seikka käytettävyyden kannalta on sivun tai sovelluksen nopeus. Käyttäjä turhautuu nopeasti jos sivun latausaika on liian pitkä. Selailua nopeuttaa myös johdonmukainen navigointi, johon pyritään juuri käyttöliittymäsuunnittelulla vaikuttamaan. On tärkeää, että sivulla liikkuminen on ennalta-arvattavaa ja vaivatonta.

Verkkopalvelun käyttöliittymäsuunnittelu tasapainoilee teknisen toimivuuden ja visuaalisten elementtien välillä. Verkkosivun tai sovelluksen tulee usein viestiä monia eri asioita, kuten luotettavuutta, turvallisuutta sekä yksityisyyttä, tukea kaupallisia tavoitteita, puhutella toivottuja kohderyhmiä, olla houkutteleva sekä tukea yrityksen brändiä. Värit, käyttöliittymäelementit ja typografia ovat käyttöliittymän visuaalinen osa, joiden tehtävä on tukea kulloinkin toivottuja tavoitteita.

Kirjoittaja:  Lauri Järvenpää (Lamia Oy)

 

Palvelutarjoajat

1. Käyttöliittymäsuunnittelun tarjoajayritykset

Käyttöliittymäsuunnittelun tarjoajayritykset ite wikissä

Käyttöliittymäsuunnittelun tarjoajayritykset

Käyttäjähallinnan referenssitoteutukset

Käyttäjähallinnan julkaisut

 

2. Tarjoajayritysten tekstimuotoiset esittelyt

*Lisätäksesi yrityksesi palvelutarjoajien listaan, lähetä alla mainitut tiedot osoitteeseen info@itewiki.fi Yrityskuvauksen maksimipituus on 1200 merkkiä. Yrityskuvauksen tarkoitus on kertoa yrityksestä ja sen artikkelin aihepiiriin liittyvästä tarjonnasta neutraaliin sävyyn.

booncon PIXELS

booncon PIXELS on digitaalisen suunnittelun ja konsultoinnin toimisto Helsingin sydämessä. Suunnitteluosaamisemme avulla toteutamme yhdessä asiakkaidemme kanssa nettisivuja ja web-sovelluksia, joissa painotamme huippuluokan käyttäjäkokemusta (UX). Kansainvälinen tiimimme tuo pöytään monipuolista osaamista niin graafisen suunnittelun, liiketoiminnan kuin web-kehityksenkin puolelta.

Haasta meidät mukaan projektiisi – viedään yhdessä ideasi suunnittelupaperilta toimivaksi kokonaisuudeksi! 

booncon PIXELS ite wikissä
booncon PIXELSin kotisivut

 

Lamia

Lamia on kokenut käyttöliittymien ja käyttökokemuksen suunnittelija.Verkkoympäristössä graafista ja käyttöliittymäsuunnittelua ohjaavat vahvasti lukuisat toiminnalliset elementit. Me olemme erikoistuneet muovaamaan näistä elementeistä ensiluokkaisen toiminnallisuuden lisäksi myös visuaalisesti vaikuttavan ja käyttäjäystävällisen, brändiyhteensopivan kokonaisuuden.
Lamia Itewikissä
Lamian kotisivut

 

 

 

Lähteet

[1] Smashing UX DESIGN (2012), Jesmond Allen & James Chudley. Lisätietoja.

 

 

Aihetta koskettavia artikkeleita digitalisoinnin oppaassa

Webkehitys

Ohjelmistokehitys

Mobiilikehitys

 

Vastaa