Content management system eli sisällönhallintajärjestelmä tai “CMS” on tietojärjestelmä, joka palvelee koko organisaation sisällönhallintaa mahdollistaen esimerkiksi yrityksen verkkosivujen sisällönhallinnan keskitetysti. Content management system on yleisnimitys, joka toimialasta riippuen saattaa viitata verkkosivujen lisäksi erilaisiin sisällönhallintajärjestelmiin. Esimerkiksi sosiaaliset mediat ovat omanlaisiaan Content Management systemsejään, koska niillä hallitaan sisältöä verkossa.

Todennäköisesti yleisimmin CMS viittaa verkkosivujen julkaisujärjestelmiin, kuten WordPressiin, Drupaliin, Sharepointiin tai Liferayhyn. Erilaisia content management system -tyyppejä on kuitenkin monenlaisia. Kyseessä voi olla esimerkiksi dokumenttienhallintajärjestelmä, julkaisujärjestelmä, verkkokauppajärjestelmä, aineistonhallintajärjestelmä, www-sisällönhallintajärjestelmä tai wiki-järjestelmä. Esimerkiksi ite wiki on Content Management System, jolla ohjelmistoyritykset hallinnoivat sisältöjään, kuten referenssejään, tarjontojaan ja suosituksiaan.

Content management systemien osa-alueet vaihtelevat, mutta tyypillisesti CMS:n keskeisiä osia ovat koostamisjärjestelmä joka kerää ja muokkaa sisältöä, tietovarasto joka säilyttää sitä, sekä julkaisujärjestelmä josta sisältöä voidaan julkaista.

Content management system tuo organisaation toimintaan monia hyötyjä. Tarve koodata jotain alusta alkaen päivittäisessä työssä vähenee, palveluiden yhdenmukaista ulkoasua on helppo ylläpitää ja sisältöä hallinnoida sekä päivittää. Työntekijöiden julkaisuoikeuksia voi hallinnoida, ja sisällön julkaiseminen tehostuu. Open Source-julkaisujärjestelmät tuovat käyttäjäkunnalleen myös valtavasti ilmaisia ja maksullisia komponentteja, jotka tehostavat tietojärjestelmän kehitystä ja sitä, että CMS palvelee tavoitteitaan paremmin.

CMS-järjestelmistä suosituimpia ovat WordPress, Joomla ja Drupal.

 

WordPress-kehitystä ja WordPress-sivujen suunnittelua tarjoavat ohjelmistoyritykset
WordPress-kehitykseen ja WordPress-sivujen suunnitteluun liittyvät referenssit
WordPress-kehitykseen ja WordPress-sivujen suunnitteluun liittyvät julkaisut