Tietoa palvelusta

Tietoa palvelusta sivun sisällysluettelo

ite wiki auttaa digitalisoimaan liiketoimintasi – Löydät ite wikistä kumppanit ja sisällöt liiketoiminnan kehittämiseksi.

ite wiki on digitalisoinnin osaajien ja osaajayritysten avoin verkosto ja media – Palvelumme perustuu riippumattomuuteen, avoimuuteen ja ilmaisuuteen tavoitteenaan edistää Suomen digitalisoitumista.

Mistä tulevat ite wikin suuret kävijävolyymit ja tehtyjen hakujen määrät? – Ite wiki on noussut merkittävään rooliin Suomen digitalisaation edistämisessä ja synnyttänyt valtavan määrän kävijäliikennettä, hakuja ja kumppanuuksia.

Ite wikin liiketoimintamalli – Premium-asiakkaat listautuvat hakutulosten kärkeen ja keräävät eniten liikennettä ja liidejä ite wikistä.

Yrityshaku – Tutustu liiketoiminnan digitalisoinnin osaajayritysten markkinaan ja löydä sopivat kehityskumppanit ja tarjonnat.

Yritysprofiilit – Tutustu digitalisoinnin osaajayrityksen osaamiseen, toteutuksiin ja sisältöihin ja löydä kumppanit!

Referenssi- ja julkaisuhaku – Hae ideoita digitalisointi-toteutuksista ja markkinointisisällöistä.

It-alan tarjouspyynnöt – It-alan julkiset tarjouspyynnöt visuaalisena feedinä.

Digitalisaatio-tapahtumat koostava sivu – kaikki digitalisaatio-alan tapahtumat avoimella sivulla.

Digitalisoinnin opas – Liiketoiminnan digitalisoinnin wikipedia.

Digitalisaatio & innovaatiot blogimedia – digitalisaatio-asiantuntijayhteisön blogi.

Tilaa Premium – Nosta yrityksesi johtavien digitalisoinnin osaajayritysten joukkoon ja kasvata liikennettä tarjonnallesi.

Verkostohankkeet – Olemme digitalisaatio-aihepiirin verkostohankkeiden ammattilaisia.

Teknologia-ekosysteemien esiintuonti ite wikissä – Visualisoidaan kumppaniverkostonne ja markkinoidaan ekosysteeminne lisäarvoa ja osaamista. Sopii teknologiaekosysteemitarjoajille.

Verkostomaisen markkinoinnin osaaminen ja sisältömarkkinointi – Teemme markkinoinnin koulutusta ja toteutamme sisältömarkkinointia asiakkaillemme.

Tapahtumaraportit – Toteutamme artikkeleita it-alan tapahtumista. Toteutetaanko teidänkin tapahtumastanne raportti?

Liiketoiminnan digitalisoinnin osaaminen – ite wikin toiminnan perusta.

Ite wiki auttaa digitalisoimaan liiketoimintasi

Kyky hyödyntää digitalisaation potentiaali tulee määrittämään Suomen yritysten ja julkisen sektorin kilpailukyvyn. Samaan aikaan kun liiketoiminnan digitalisoinnin mahdollisuudet on tunnustettu laajasti, digitalisoituminen asettaa kuitenkin haasteita suomalaisille yrityksille ja organisaatioille.

Keskeisiä haasteita liiketoiminnan digitalisoinnille ovat:

Olemme kehittäneet ite wikin, liiketoiminnan digitalisoinnin osaajien avoimen verkoston ja median, edistääksemme Suomen yritysten ja julkisen sektorin digitalisoitumista. ite wiki auttaa eri toimijoita hahmottamaan digitalisoinnin potentiaalia koostamalla yhteen digitalisoinnin osaajayritysten markkinan ja referenssitoteutukset.

Näin välitämme riippumatonta ja jäsenneltyä markkinatietoa toimintaansa kehittäville organisaatioille ja aktivoimme näitä kehityshankkeisiin ja investointeihin. Löydät ite wikistä toteuttajat, konsultit, ohjelmistot ja laitetarjoajat liiketoiminnan kehittämiseksi ja digitalisoimiseksi.

ite wikistä löydät myös digitalisointi- osaajayritysten referenssitoteutukset ja markkinointisisällöt, sosiaalisen median keskustelun, digitalisaatio-alan tapahtumat, it-alan tarjouspyynnöt, Digitalisoinnin oppaan sekä aktiivisen digitalisaation asiantuntijoiden blogin. Näin ite wiki kokoaa yhteen keskeiset tiedot digitalisaation etenemisen seuraamiseksi, osaamisen ylläpitämiseksi ja verkostojen rakentamiseksi.

Ite wiki on digitalisoinnin osaajien ja osaajayritysten avoin verkosto ja media

Avoimuus ja riippumattomuus ovat ite wikin keskeisiä arvoja, joille toimintamme on rakennettu. Yrityspäättäjät arvostavat kuluttajien tapaan luotettavaa ja riippumatonta tietoa, jota ite wiki tarjoaa avoimella toimintamallillaan.

ite wiki on kehitetty yhteistyössä Suomen johtavien digitalisaatiota edistävien sidosryhmien kanssa. Avoin ja ilmainen mallimme on saanut laajan tuen niin sidosryhmiltä, digitalisoinnin osaajayrityksiltä kuin palveluita hankkivilta organisaatioiltakin. Näin niin verkostomme, kuin sisältöjen ja käyttäjienkin määrä kasvaa jatkuvasti. Yhteistyöverkostoomme kuuluu mm. Tivia, Ohjelmistoyrittäjät Ry, Digitice Finland, ICT expo, ICT Standard Forum, Digile, Koodia Suomesta Ry ja COSS. ite wikiä on hyödynnetty myös Tekesin tarjontaa tukevana palveluna edistämällä alihankintakumppanuuksia tuotekehityshankkeiden synnyttämiseksi.

Kaikki ite wikistä löytyvät tietolajit kuten yritysprofiilit, referenssit ja muut julkaisut ovat avoimesti yritysten ja niiden edustajien lisättävissä ja toisaalta myös luettavissa avoimesti. Myös digitalisaatio-alan tapahtumien lisääminen, tarjouspyyntösivun käyttö ja #digitalisaatio-keskusteluun osallistuminen on avointa ja ilmaista.

Mistä tulevat ite wikin suuret kävijävolyymit ja tehtyjen hakujen määrät?

ite wiki on noussut nopeasti merkittävään asemaan Suomen digitalisaation edistämisessä. Tavoitteenamme onkin tarjota lähtöpiste tiedon haulle liiketoiminnan digitalisointiin liittyviä hankintoja tehtäessä.

Suuret kävijävolyymimme ja hakujen määrät osoittavat, että ite wikin tavoite täyttyy paremmin ja paremmin. Mistä kaikki kävijäliikenteemme ja suuri hakujen määrä oikein tulee?

Tärkeä lähtökohta ite wikin leviämiselle on arvopohjamme: työskentelemme Suomen digitalisoitumisen eteen avoimella ja riippumattomalla mallilla. Yleishyödyllinen ja ilmainen toimintamalli on mahdollistanut laajan käyttäjäkuntamme kasvamisen. Samaan aikaan palvelun kehityksen kanssa digitalisaatio on noussut keskiöön yritysten kehityshankkeissa. Ajoituksemme ja tulokulmanne on siis ollut osuva.

Markkinatiedon hakemisen siirtyminen verkkoon tukee ite wikin toimintamallia. Niin liiketoimintapäättäjät kuin kuluttajatkin arvostavat verkosta ja verkostoista löytyvää riippumatonta markkinatietoa. ite wiki on noussut it-kentässä samanlaiseen rooliin, missä Etuovi on kiinteistövälityskentässä. Se tarjoaa lähtöpisteen kumppanivalintoja tehdessä ja ideoita haettaessa. Ajatelkaa miten tehoton kiinteistömarkkina olisi ilman etuovea?

Tunnistamme myös roolimme osana myynti- ja hankintaprosessia: emme väitä tuovamme yksin kauppaa, vaan pyrimme edesauttamaan usein henkilötasolla clousattavien kumppanuuksien syntymistä. Palvelut, jotka vaativat provisiota kauttaan syntyneistä kaupoista, kasvavat harvoin näin kattaviksi ja siten arvokkaiksi. Toimintamallimme on siis toteutettu ennen kaikkea käyttäjien etu huomioiden.

Olemme sisältömarkkinoinnin ja verkostomaisen markkinoinnin ammattilaisia ja meillä on jatkuvasti käynnissä useita kampanjoita, jotka tuottavat liikennettä digitalisaation aihepiirien ympärillä. Olennaista on osaavien yritysten ja tekijöiden nostaminen esille riippumatta siitä, ovatko he asiakkaitamme. Hyvä esimerkki tälläisestä toiminnasta ovat markkinakartoitukset ja tapahtumaraportit, jotka ovat nousseet erittäin suosituiksi ja levitetyiksi sisällöiksi.

Koska ite wiki nostaa esiin digitalisaation osaajat ja yritykset, näillä on insentiivi palvelun sivustojen ja sisältöjen levittämiselle. Näin ite wiki leviää jatkuvasti eri sosiaalisissa kanavissa. Ulkoiset linkitykset ovat myös tärkeimpiä tekijöitä hakukonenäkyvyyden kannalta. Panostamme ylipäätään hakukonenäkyvyyden kehittämiseen jatkuvasti ja mm. yrityshakumme, digitalisoinnin oppaan artikkelit ja blogimme on lukuisilla eri aihepiirien hauilla Googlen hakutulosten kärkisijoilla.

Olemme kehittäneet myös lukuisia malleja sisältöjemme markkinoimiseksi kävijäliikenteen kasvattamiseksi. Esimerkiksi jokaisesta yritysten tekemästä julkaisusta lähtee automoidusti Twitter-, Facebook-, ja Linkedin-viesti ja kaikki julkaisut koostetaan aktiivisesti seurattuun automoituun viikkokirjeeseen.

Perustavaa laatua oleva syy liikenteeseen on valtava uniikin sisällön määrä ite wikissä. Pelkästään ite wikin omalla julkaisujärjestelmällä tehdään usein kymmeniä julkaisuja päivässä kaikkien indeksoituessa haukoneisiin ja levitessä sosiaalisessa mediassa. ite wiki on nousemassa eräänlaiseksi it-alan wikipediaksi, jossa on valtavasti liiketoiminnan digitalisointiin liittyvää uniikkia sisältöä. Ja yhden sisältö tuo silmiä kaikkien sisällöille.

Olemme aktiivisesti mukana myös digitalisaatio-tapahtumissa ja olemme olleet useissa tapahtumissa kumppanina. Toimimme mm. Nordic Digital Business Summitin ja ICT Expon mediapartnerina olemme olleet erilaisissa kumppanirooleissa lukuisissa tapahtumissa. ite wikin rakennus on tehty valtavalla määrällä jalkatyötä ja konkreettisia kontaktointeja, joiden ansiosta tämä arvokas yhteisö on saatu rakennettua ja kasvamaan jatkuvasti.

ite wikin sidosryhmäkumppanit ovat olleet suureksi avuksi palvelun kehityksessä. Olemme kehittäneet ite wikin kuunnellen tarkalla korvalla it-alan sidosryhmiä ja toimien heidän kanssaan yhteistyössä. Sidosryhmät tuovat arvokkaita kanavia ja verkostoja ite wikin levittämiseksi niin digitalisoinnin osaajayritysten kuin palveluiden hankkijoidenkin saavuttamiseksi.

Useat ite wikin sivuston osiot keräävät jatkuvaa liikennettä; tämän median ääreen palataan. Esimerkiksi Blogillamme ja #digitalisaatio-seinän keskusteluilla on jatkuvasti kasvava yleisö. Tuottamalla mielenkiintoista mediaa saamme it-ammattilaiset jatkuviksi käyttäjiksemme, jolloin siirtyminen yritysten ja referenssien hakemiseen on helppoa silloin kun tarve kehityskumppanin tai uusien ideoiden hakemiselle iskee.

Ite wikin liiketoimintamalli

ite wikin liiketoimintamalli perustuu itewiki.fi-palvelussa maksulliseen premium-näkyvyyteen. Maksavat asiakkaat listautuvat yrityshaun kärkeen ja keräävät näin ollen eniten liikennettä ja liidejä tarjonnalleen. Premium-asiakkaiden referenssit ja julkaisut jäävät myös ”roikkumaan” ite wikin etusivulle, sekä Julkaisu- ja referenssihakuun.

Loppukäyttäjä pääsee kuitenkin aina halutessaan eroon maksuprofiilien vaikutuksesta klikkaamalla ”riippumaton haku”-kohtaa yritys- tai julkaisuhausta. Näin ite wikiä voi käyttää aina täysin riippumattomana tietolähteenä.

Premium-asiakkuuden lisäksi liiketoimintamallimme muodostuu verkostohankkeista, digitalisoinnin osaamisesta ja markkinoinnin toteutuksesta. Liiketoiminnan digitalisoinnin substanssiosaaminen on kaiken toimintamme kivijalka.

Tilaa premium

Yrityshaku

ite wikin yrityshaku listaa yli 900 liiketoiminnan digitalisoinnin osaajayritystä ja mahdollistaa liiketoiminnan digitalisoinnin osaajayritysten markkinaan tutustumisen ja sopivien liiketoiminnan kehityskumppanien ja tarjontojen kartoittamisen.

Yritys- ja julkaisuhaku perustuvat liiketoiminnan digitalisoinnin malliin, joka jäsentää tarjontoja liiketoimintaprosessien, erikoisosaamisen, teknologian, toimialakokemuksen ja tarjonnan tyyppien avulla.

Näin yrityshaku mahdollistaa markkinakartoituksen teon eri osa-alueiden yhdistelmillä.

Yrityshaku

Yritysprofiilit

Yritysprofiilit koostavat yhteen hankinnan kannalta relevantit tietolajit. Yritysprofiili muodostuu tarjoajan osaamisalueista ja yhteystiedoista, sosiaalisen median integraatiosta sekä profiilin seinästä.

Profiilin seinän keskeisin tarkoitus on välittää tietoa tarjoajan referenssitoteutuksista ja suosituksista, jotka ovat tärkeässä roolissa myynti- ja hankintaprosessissa. Referenssit validoivat ja esittelevät tarjoajan osaamista ja niiden avulla rakennetaan luottamusta ennen yhteistyön alkamista.

1. Referenssit

Referenssit ja niihin liitetyt suositukset ovat yritysten seinien keskeistä sisältöä. Referenssitoimitukset kertovat toimittajan osaamisesta ja vakuuttavat tilaajan toimittajan luotettavuudesta. Tilaajat saavat ensisijaisesti tietoa yrityksistä, jotka tarjoavat haettuja osaamisalueita ja pystyvät osoittamaan osaamisensa referenssein ja suosituksin.

2. Youtube-videot

Youtube-videot ovat yleinen ja tehokas tapa kertoa yrityksestä ja tarjoomasta. Jos yritykselläsi on videoita tai animaatioita, liitä ne seinälle ja kasvata yleisöä!

3. Kuva/linkki

Voit muodostaa suoran linkin ite wikin seinältä muille web-sivuille. Voit esimerkiksi julkaista bloggauksesi seinällä ja johdattaa kävijät lukemaan kirjoituksesi. Linkki voi johtaa myös esimerkiksi tuotteesta kertovalle sivulle, uutisjuttuun, tai mihin tahansa muuhun websisältöön, joka sopii seinällesi.

4. Päivitykset

Päivitykset ovat blogityyppisiä julkaisuja yritysten seinillä, jotka aukeavat pop-up ikkunaan referenssien tapaan. Päivityksessä voi antaa lisätietoja esimerkiksi tarjoomasta, henkilöstöstä, arvoista, tapahtumista, tai muusta yrityksen toiminnasta.

Referenssi- ja julkaisuhaku

Referenssi- ja julkaisuhaku koostaa yhteen kaikkien yritysprofiilien julkaisut. Näin ite wikistä voi lähteä hakemaan ideoita listaamalla referenssitoteutuksia ja muita markkinointisisältöjä aihepiireittäin.

Lista erilaisiin yritys- ja julkaisuhakuihin löytyy täältä, filttereitä voi lisätä hakutyökalusta.

Referenssi- ja julkaisuhaku

It-alan julkiset tarjouspyynnöt

Tarjouspyyntösivumme välittää it-alan julkiset tarjouspyynnöt visuaalisena feedinä. Löydät sivulta Hilmassa julkaistut it-alan tarjouspyynnöt helppolukuisesti. Tarjouspyynnöt päivitetään sivulle aina maanantai- ja torstai-aamuisin. Tarjouspyynnöt kerätään Hilman luokista "Ohjelmatuotteet ja tietojärjestelmät (48000000-8)" ja "Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki (72000000-5).

Sivustolla ei julkaista suorahankintaa koskevia ilmoituksia ja korjausilmoitukset päivitetään alkuperäiseen linkitykseen muuttamalla sen otsikko korjausilmoitukseksi ja muuttamalla linkki osoittamaan uuteen osoitteeseen.

Premium-asiakkaat saavat myös käyttöönsä tarjouspyyntöjen sähköpostiherätteen kahdesti viikossa. Sähköpostiheräte ehkäisee sopivien tarjouspyyntöjen missaamisen.

Tarjouspyynnöt-sivu

Digitalisaatio-tapahtumat koostava sivu

Tapahtumasivu koostaa kaikki digitalisaatio-alan tapahtumat yhteen paikkaan ja helpottaa kiinnostavimpien tapahtumien löytämistä. Voit tilata tapahtumat-sivun muokkausoikeuden sähköpostiosoitteesta info@itewiki.fi.

Tapahtumat-sivu

Digitalisoinnin opas

Liiketoiminnan digitalisoinnin opas auttaa hahmottamaan it- ja digitaalisten palveluiden potentiaalin liiketoiminnalle ja avaa digitalisoinnin mallin osa-alueita tekstimuodossa. Opasta kehitetään joukkoistamalla kirjoitustyötä alan substanssien ammattilaisille.

Liiketoiminnan digitalisoinnin opas on ite wiki oy:n ja Liikenne ja Viestintäministeriön hanke jonka tavoitteena on tuottaa opas it- ja digitaalisten palveluiden laajuuden ja potentiaalin ymmärtämiseksi yrityksille, julkisille organisaatioille ja muille aiheesta kiinnostuneille. Käytännössä opas tähtää prosessien ja liiketoimintojen kasvavaan onnistuneeseen digitalisointiin Suomessa levittämällä tietoisuutta ja auttamalla löytämään sopivia etenemistapoja toiminnan kehittämiseksi.

Liiketoiminnan digitalisoinnin opas

Digitalisaatio & innovaatiot blogimedia

ite wikin Digitalisaatio & innovaatiot blogimedia tarjoaa alustan Digitalisaation asiantuntijaverkoston kirjoituksien julkaisemiselle ja toimii ite wikin ympärillä tapahtuvan toiminnan viestintäkanavana.

Yhteisön blogi koostaa yhteen digitalisaation asiantuntijakirjoitukset, ajankohtaiset uutiset, sekä henkilöiden, yritysten ja tapahtumien esittelyt.

Yritysten esittelyt blogimediassa ovat nousseet suosituksi tarjonnaksi, joilla on päästy korkeisiin analytiikkalukemiin.

Tutustu blogimediaan

Tilaa Premium

Premium-profiililla voit nostaa yrityksesi johtavien digitalisoinnin osaajayritysten joukkoon ja kasvattaa liikennettä tarjonnallesi. ite wikissä on tehty jo yli 100.000 yritys- ja julkaisuhakua ja olemme jatkuvasti välittämässä it-alan markkinatietoa, sekä edistämässä kumppanuuksien syntymistä.

Saat lisätietoa premium-profiilin eduista ja hinnoista "tilaa premium"-sivulta.

Tilaa premium

Verkostohankkeet 

Olemme digitalisaatio-aihepiirin verkostohankkeiden ammattilaisia ja toimineet konsultteina hankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa.

Tyypillisesti verkostohankkeissa yhdistyy toimintamallin suunnittelu, digitaalisten palveluiden hyödyntäminen ja toteuttaminen, sekä täytäntöönpano.

Esimerkkeinä verkostohankkeista olemme toteuttaneet IoT- ja teollisen internetin osaajayritysten kartoituksen Tekesille ja tuoneet yhteishankkeessa Tivian kanssa kaikki yhdistyksen it-toimittajayritykset ite wikiin.

Teknologia-ekosysteemien esiintuonti ite wikissä

ite wiki toimii palvelutarjoajana teknologiaekosysteemien ja kumppaniverkostojen visualisoinnissa. Ekosysteemitarjoajille tuomme verkostoanne esiin ite wiki -palvelun eri osioissa ja mahdollistamme kumppaniverkoston ja heidän julkaisuidensa filteröinnin ite wiki-palvelussa. Näin toimimme kumppanina, joka markkinoi, jäsentää ja välittää ekosysteemiinne kuuluvien yritysten osaamista ja tarjontoja.

Ekosysteemikumppanuus sopii ainoastaan merkittäville teknologiatarjoajille ja yhteisöille, jotka ovat keränneet ympärilleen merkittävän osaajayritysten ekosysteemin. Kysy lisää teknologiaekosysteemikumppanuudesta info(ät)itewiki.fi.

Verkostomaisen markkinoinnin osaaminen ja sisältömarkkinointi

Teemme markkinoinnin koulutusta ja toteutamme sisältömarkkinointia asiakkaillemme. Olemme vetäneet verkostomaisen markkinoinnin workshopeja ja esiintymisiä, joiden tuloksena organisaatioiden tekijät koulutetaan ja innostetaan osaksi sisältömarkkinoijien verkostoa.

Olemme myös toteuttaneet sisältöjä lukuisille asiakkaillemme mm. haastattelujen ja tapahtumaraporttien muodossa.

Tapahtumaraportit

Toteutamme artikkeleita it-alan tapahtumista. Toteutetaanko teidänkin tapahtumastanne raportti?

Liiketoiminnan digitalisoinnin osaaminen

Liiketoiminnan digitalisoinnin osaaminen on ite wikin toiminnan perusta. Olemme toimineet liiketoiminnan digitalisoinnin kouluttajana ja sparraajana, ja pitäneet aiheesta vierailevaa luentoa Aalto Yliopistolla. Substanssin osaaminen on keskeisessä roolissa palvelumme kehityksessä, käyttäjäverkoston kasvattamisessa ja verkostohankkeiden toteutuksessa.

Yhteystiedot Yhteydenottolomake