Webkehitys ja verkkopalveluiden kehitys on selainpohjaisia sovelluksia tuottavaa ohjelmistokehitystä. Ohjelmisto voi toimia julkisessa internetissä, tai esimerkiksi yrityksen sisäisessä intranetissä. Toteutukset vaihtelevat yksittäisistä, staattisista sivuista aina laajoihin ja monimutkaisiin web-sovelluksiin. Webkehityksen keinoin tuotettuja järjestelmiä kutsutaan myös nimillä digitaaliset palvelut, verkkoratkaisut, verkkopalvelut, kotisivut, internet-palvelut ja web-ratkaisut. Teknologioita voidaan jakaa serveri- ja selainpuolen tekniikoihin ja tietokantoihin.

Internetin yleistymisen ja palvelujen digitalisoinnin myötä webkehityksellä on yhä merkittävämpi rooli ohjelmistokehityksen osana. Webkehitysalalle on myös ominaista nopea kehitystahti, jossa uusia teknologioita ja toteutustekniikoita tulee saataville kuukausittain. Näiden yleistyminen ja standardiksi muodostuminen kestää kuitenkin luonnollisesti pitkään, johtuen mm. selaintuesta ja web-ohjelmistoon vaikuttavien komponenttien monimuotoisuudesta.

Yleisesti käytettyjä serveripuolen(backend) ohjelmointikieliä ovat PHP, Ruby, Java, Scala ja Node.js. Usein serveripuolella käytetään frameworkia, joka tarjoaa peruspilarit ja aputyökalut websovelluksen kehittämiselle.
Selainpuolen(frontend) teknologioita ovat mm. HTML, CSS, Javascript, Flash ja SVG sekä monet viimeksi mainittuun perustuvat frameworkit.
Yleisimpiä tietokantateknologioita ovat SQL-tyyppisistä tietokannoista MySQL ja PostgreSQL, sekä NoSQL-tyyppisistä tietokannoista MongoDB ja Cassandra.
Yleisesti ottaen teknologioita on todella suuri määrä, mutta menosti tiettyyn käyttötarkoitukseen sopii paremmin tietty teknologia. Kuitenkin useasti eri teknologioilla voidaan ratkaista täysin samat liiketoimintatarpeet.

Perustason webkehitystiimi voi koostua web designerista, joka luo ohjelmistolle visuaalisen käyttöliittymän ja mahdollisesti ottaa vastuuta selainpuolen toteutuksesta ja web-kehittäjästä, joka hallitsee serveripuolen ohjelmoinnin sekä tietokannat ja mahdollisesti myös selainpuolen ohjelmointia.

Kirjoittaja: Lauri Järvenpää (Lamia Oy)

 

Erityispiirteitä

Internet toimintaympäristönä aiheuttaa monia erityispiirteitä web-kehitykseen. Poiketen lokaalisti ajettavista ohkelmista, käytännössä kaikki toteutukset perustuvat asiakas-palvelin-malliin, jossa asiakas(monesti käyttäjän selain) pyytää tiettyä resurssia palvelimelta, ja palvelin suorittaa pyyntöön liittyvät toiminnot sekä palauttaa lopputuloksen asiakkaan selaimelle.
Selainten erilaisuus, vaihteleva internet-yhteyksien laatu ja käyttäjät asettavat erityisvaatimuksia web-ohjelmistoille.
Myös tietoturva nuosee merkittävää rooliin internetin julkisen luonteen vuoksi.

Toisaalta web-ohjelmistojen hyvänä puolena on niiden saavutettavuus sekä laiteriippumattomuus, ja jälkimmäinen etu korostuu entisestään nykyään mm, HTML5-teknologiaa hyödyntävien selainten myötä.

Kirjoittaja: Lauri Järvenpää (Lamia Oy)

 

Webkehityksen tarjoajayritykset

 

1. Webkehityksen tarjoajayritykset ite wikissä

Webkehityksen tarjoajayritykset

Webkehityksen referenssitoteutukset

Webkehityksen julkaisut

2. Tarjoajayritysten tekstimuotoiset esittelyt

Lamia

 

Lamia on modernia web-kehitystä tarjoava toimija. Projekteissa käytämme agile-tyyppisiä metodeja, jolloin työn tulokset näkyvät mahdollisimman nopeasti, pystymme vastaamaan ketterästi muutoksiin ja teemme koko kehitystyön yhteistyössä asiakkaan kanssa. Toteutusten laajuus vaihtelee valmiiden ohjelmistojen laajennuksista aina REST-arkkitehtuuriin pohjautuvien rajapintojen kehittämiseen. Erityisosaamisalueenamme ovat verkko-ostamisen ratkaisut.

Lamia Itewikissä
Lamian kotisivut

 

 

 

Aihetta koskettavia artikkeleita digitalisoinnin oppaassa

Webkehitys

Käyttöliittymä- & käyttäjäkokemussunnittelu (UI & UX Design)

Markkinointi

Viestintä

 

 

Vastaa