Pilvipalvelu, jolla tarkoitetaan tietoteknisten palveluiden hajautusta ja ulkoistusta, kehittyi käsitteenä 2000-luvun lopulla. Pilvilpalvelu-mallissa tieto tallennetaan pysyvästi internetissä sijaitseville palvelimille (“pilveen”) ja vain tilapäisesti päätelaitteisiin. Käytännössä sen käyttö ei siis vaadi käyttäjältä ohjelmien asennuksia eikä omia palvelimia. Pilvipalvelut mahdollistavat kustannustehokkuuden, joustavuuden ja nopeuden palveluiden toteutuksessa. Pilvipalvelut voidaan luokitella julkisiin-, yksityisiin- tai hybridipilviin.
Palveluiden ideana on, että palveluista maksetaan käytön mukaan, palvelut ovat heti saatavilla ja niiden teho skaalautuu tarpeen mukaan. Palveluiden pääluokat ovat SaaS-palvelu (Software as a Service) , IaaS (Infrastructure as a Service) ja PaaS (Platform as a Service). Hinnoittelun kannalta SaaS tarkoittaa ohjelmiston hankkimista palveluna perinteisen lisenssipohjaisen tavan sijaan.  Asiakaskohtaisia tuotantoympäristöjä ei ole, vaan sama tuotantoympäristö palvelee useampaa tai kaikkia asiakkaita. Asiakkaat käyttävät SaaS-ohjelmistoa yleensä selaimella, joten ohjelman käyttöönotto on käyttäjille helppoa.
Pilviteknologia, ja sen avulla toteutetut pilvipalvelut, sekä niiden rajapinnat mahdollistavat asetelman, jossa loppukäyttäjän ei tarvitse enää ottaa kantaa käyttöjärjestelmään, selaimeen taikka käyttämänsä päätelaitteen tyyppiin. Pilvisovellukset toimivat samalla tavalla kaikilla alustoilla. Teknologian avulla yritykset voivat testata ja ottaa käyttöön uusia palveluita ilman, että niiden tarvitsee toteuttaa koko järjestelmää alusta asti tai sitoutua järjestelmään pysyvästi.

 

Pilvipalvelut / SaaS -palveluntarjoajat

Pilvipalveluiden / SaaS -tarjoajayritykset ite wikissä

Pilvipalveluiden / SaaS -tarjoajayritykset

Pilvipalveluiden / SaaS -tarjoajayritysten referenssitoteutukset

Pilvipalveluiden / SaaS -tarjoajayritysten julkaisut

Vastaa