Markkinointi tarkoittaa keinoja, joilla yritys kommunikoi tuotteen, palvelun tai brändin arvon asiakkaille, tarkoituksenaan mainostaa tai edistää tuotteen, palvelun tai brändin myyntiä.

Yleisiä markkinointitekniikoita ovat kohdemarkkinoiden valinta markkina-analyysin avulla, markkinoiden segmentointi, asiakaskäyttäytymisen ymmärtäminen, markkinatiedon hallinta, kysynnän ennustaminen, brändäys ja markkinointikanavien hallinta.

Yhteiskunnalliselta kannalta markkinointi on linkki yhteiskunnan aineellisten vaatimusten ja kaupallisen vaihdannan välillä. Markkinointi tyydyttää nämä tarpeet vaihdon prosessien kautta, sekä rakentamalla pitkäaikaisia ​​suhteita. Markkinoinnin voi käsittää sijoittuvan taidetieteen ja soveltavien tieteiden, kuten käyttätymistieteen, välimaastoon, jonka välineenä tietotekniikkaa käytetään. Markkinointia sovelletaan yrityksissä ja organisaatioissa markkinointijohtamisen tekniikoita hyväksi käyttäen.

Markkinoinnin viimeaikaisiin lähestymistapoihin kuuluu suhdemarkkinointi, joka keskittyy asiakkaaseen, yritysmarkkinointi tai teollinen markkinointiin, joka keskittyy organisaatioihin tai instituutioihin, sekä sosiaalinen markkinointi, joka keskittyy markkinoinnin hyödystä yhteiskunnalle. Uudet markkinoinnin muodot hyödyntävät laaja-alaisesti Internetiä ja siksi erilaiset termit kuten internet-markkinointi, online-markkinointi, digitaalinen markkinointi ja hakukonemarkkinointi ovat yleisessä käytössä. Internet-markkinoinnin keinoilla pyritään täydentämään yrityksen segmentointistrategiaa, joka on käytössä perinteisessä markkinoinnissa. Internet-markkinointi on perinteistä markkinointia kohdennetumpaa, ja sitä kutsutaan joskus henkilökohtaiseksi markkinoinniksi tai “one-to one” markkinoinniksi.

Tyypillisiä markkinointiyritysten toteutuksia ovat kotisivut, graafinen suunnittelu, digitaalinen markkinointi, hakukoneoptimointi ja -markkinointi (SEO, SEM), sisältömarkkinointi, sosiaalisen median hyödyntäminen, web-tuotteiden kehitys ja verkkokauppa.

Markkinointi tarjoajayritykset

Markkinointi tarjoajayritykset ite wikissä

Markkinointi tarjoajayritykset

Markkinointi-referenssitoteutukset

Markkinointi julkaisut

 

Aiheesta muualla

It-palveluiden markkinointiväylät ja niiden merkitys myynnille

Vastaa