Big datalla tarkoitetaan valtavien, järjestelemättömien ja jatkuvasti lisääntyvien tietomassojen keräämistä, säilyttämistä, jakamista, etsimistä, analysointia sekä esittämistä tilastotiedettä ja tietotekniikkaa hyväksikäyttäen. Tiedon paljous ja kompleksisuus tekee sen prosessoimisesta perinteisillä tietokannoilla ja raportointijärjestelmillä vaikeaa ja niinpä Big Datan käsittelyyn tarvitaan uudenlaisia menetelmiä ja työkaluja.
Termillä viitataan usein ennakoivan analytiikan käyttöön tai muihin kehittyneisiin menetelmiin, joilla on mahdollista poimia datamäärästä valikoitua tietoa.
Big Data -aineistoa analysoimalla on mahdollista tehdä havaintoja ja löytää korrelaatioita esimerkiksi liiketoiminnan trendeistä, sairauksien ehkäisemisestä tai jopa rikosten ennaltaehkäisystä. Big datan määrä kasvaa kiihtyvällä vauhdilla esimerkiksi esineiden internetin ja digitalisaation kehittyessä.

 

Big Datan tarjoajayritykset

Big Datan tarjoajayritykset ite wikissä

 

Big Datan tarjoajayritykset

Big Datan referenssitoteutukset

Big Datan julkaisut

Vastaa