Sisällönhallinta on joukko prosesseja ja teknologioita, jotka tukevat digitaalisen tiedon kokoamista, hallintaa ja julkaisemista missä tahansa muodossa tai mediassa. Kun tieto on tallennettu ja siihen pääsee käsiksi tietokoneelta, sitä voidaan tarkemmin kutsua digitaaliseksi sisällöksi tai yksinkertaisesti vain sisällöksi. Tekstien, kuvien, ja multimediatiedostojen lisäksi kaikki ihmisen ymmärrettävissä tieto sisältyy sisällönhallintaan, ei siis pelkkä data. Tyypillisesti sisältöön liitetään myös metatietoa.

Sisällönhallinnan kokonaisuus on laaja. Siihen kuuluu dokumenttien hallinta, asianhallinta, sekä arkistot ja rekisterit, portaalit, intranetit, työtilaratkaisut. Sisällönhallinnalla voidaan viitata myös sisällönhallintaratkaisuihin (Content Management Systems, CMS).

Sisällönhallinnalle ominaista on sisällön elinkaari, joka alkaa sisällön luomisesta ja päätyy erilaisten vaiheiden kautta sisällön arkistointiin tai tuhoamiseen. Koska sisällönhallinta itsessään on erittäin monimutkaista hallinnoida, tarjoavat monet ohjelmistoyritykset ohjelmistoja sisällönhallintaa varten. Ohjelmistojen avulla sisällönhallinnan elinkaaren tärkeimmät osat on mahdollista automoida. Sisällönhallinnassa kriittistä on kyky hallita sisällön eri versioita, kun sisältö muuttuu.

Sisällönhallinnan tarjoajayritykset

Sisällönhallinnan tarjoajayritykset ite wikissä

Sisällönhallinnan tarjoajayritykset

Sisällönhallinnan referenssitoteutukset

Sisällönhallinnan julkaisut

Vastaa