Arkkitehtuuri ja digitalisaatio

Käsite ”digitalisaatio” ei ole mitenkään vakiintunut. Petri Tuominen viittaa blogissaan Gartnerin jäsennykseen IT-kehityksen vaiheista: IT-käsityöläisyyden aikakausi, IT-teollisuuden aikakausi ja digitalisaation aikakausi. IT käsityöläisyyden aikakaudella keskityttiin teknologiaan, järjestelmien ohjelmointiin ja hallintaan. Työtä tehtiin eristäytyneenä – varsinkin ulkomaailmasta. IT-teollisuuden aikakaudelle oli ja on edelleen tyypillistä keskittyminen tuotantoon, prosesseihin, tuottavuuteen ja tehokkuuteen. Digitalisaation aikakaudelle on tunnusomaista uudet liiketoimintamallit, […]

Lue lisää

Digitalisointiprojektin läpivieminen

Digitalisointiprojekteihin pätee yleisesti ottaen samat lainalaisuudet kuin mihin tahansa projektiin. Projekti on selkeä ja uniikki kokonaisuus, jossa on alku ja loppu. Projekti on erotettava jatkuvasta kehittämisestä, jota tehdään osana jatkuvaa toimintaa ja palveluita. Tämän artikkelin idea ei ole avata koko projektinhallinnan kenttää, vaan tarkoitus on ensisijaisesti tuoda esiin niitä erityispiirteitä, joita digitalisointiprojekteihin liittyy. Selvyyden vuoksi […]

Lue lisää

Esimerkki digitalisoinnin vaikutuksesta toimialaan: Valmistava teollisuus

Suomessa valmistava teollisuus on pitkälti osaamiseen perustuvaa tuotantoa. Asiakaslähtöisyys tulee korvaamaan vanhan tuotantolähtöisen ajattelutavan myös teollisuudessa. Automatisaatiolla, räätälöinnillä ja joustavuudella tuotannon kokonaiskustannukset saadaan kilpailukykyiselle tasolle. Kun suunnittelu ja valmistus sijaitsevat mahdollisimman lähellä (eivätkä esimerkiksi eri mantereilla) ja tuottavuutta parannetaan suunnitelmallisuudella, lisätään teollisuuden toimintakykyä. Digitalisaatio auttaa valmistuksen palaamisessa Suomeen (reshoring). Nopeus, ketteryys, osaaminen ja oivaltaminen tulevat ratkaisemaan menestymisen globaaleilla markkinoilla. Digitalisaatio mahdollistaa […]

Lue lisää

Jalkautus

Digitalisaation ja uuden teknologian myötä, työkalujen, uudenlaisten palveluiden, uusien päätelaitteiden, ohjelmistojen ja uusien käyttöjärjestelmien muutosvauhti kiihtyy huimaa vauhtia. Tämä pakottaa jokaisen tietotyöläisen oppimaan jatkuvasti uutta pysyäkseen digitaalisen murroksen kyydissä ja pystyäkseen suoriutumaan omasta työstään entistäkin tuottavammin ja tehokkaammin. Perinteisessä vanhassa teknologian jalkautusmallissa uuden työkalun saapuessa organisaatioon, työntekijät koulutettiin tehokkaasti ja opetettiin käyttämään työkalua. Tämä hoidettiin pääasiallisesti […]

Lue lisää

Liiketoiminnan digitalisoinnin johtaminen

Johdanto Teollinen internet sekä esineiden ja asioiden internet ovat 2010 -luvun kuumimpia termejä yritysmaailmassa. Nopea teknologiakehitys, miniatyrisointi ja jatkuvasti halpenevat yksikköhinnat ovat mahdollistamassa seuraavan kymmenen vuoden aikana ennennäkemättömän teollisen, yhteiskunnallisen ja sosiaalisen muutoksen.  Maailma 2025 on jo merkittävästi erilainen kuin miltä se 2008 alkaneen globaalin talouslaman viitoittamana vielä tällä hetkellä näyttää. Suomessa keskusteluissa muutosta kokonaisuudessaan […]

Lue lisää

Miten tehdä it-hankintaprosessi onnistuneesti?

Selvitä tarpeet: Selvitä tarkasti organisaatiosi IT-tarpeet ja tavoitteet. Arvioi nykyinen IT-infrastruktuurisi ja määritä, mitä lisäresursseja tai päivityksiä tarvitaan. Laadi selvä ja kattava kuvaus hankittavista IT-palveluista tai laitteista. Laadi hankintasuunnitelma: Laadi yksityiskohtainen hankintasuunnitelma, joka sisältää budjetin, aikataulun, vastuutahot ja hankinnan arvioinnin kriteerit. Selvitä myös hankintaprosessin juridiset ja hallinnolliset vaatimukset, kuten hankintaan liittyvät lainsäädännöt, sopimusehdot ja kilpailutussäännöt. […]

Lue lisää