Tilastokeskuksen yksityisen sektorin kuukausipalkkatilastojen mukaan vuonna 2017 tietojenkäsittelyn ja tietoliikenteen (ICT) alalla yksityisellä sektorilla työskenteli 53 593 henkilöä, joista naisten osuus oli 20 %. Ansion mediaani oli 4082 euroa kuukaudessa.

Tilastokeskuksen palkkarakennetilaston kokonaisansion mediaani e/kk ammatin mukaan:

Tieto- ja viestintäteknologiajohtajat 6 450 e/kk
Tekniikan erityisasiantuntijat (pl. sähköteknologia) 4 445 e/kk
Myynnin, markkinoinnin ja tiedotuksen erityisasiantuntijat 4 522 e/kk
Tieto- ja viestintäteknologian erityisasiantuntijat 4 329 e/kk
Systeemityön erityisasiantuntijat 4 336 e/kk
Tietokantojen, -verkkojen ja järjestelmäohjelmistojen erityisasiantuntijat 4 302 e/kk
Informaatio- ja tietoliikenneteknologian asiantuntijat 3 520 e/kk
Informaatio- ja tietoliikenneteknologian teknikot sekä käyttäjätukihenkilöt 3 462 e/kk

Palkkadata.fi -palvelu kerää tietoa palkoista käyttäjien itse lähettämien tietojen perusteella ja muodostaa niistä keskiarvon.

IT-alan keskimääräinen bruttopalkka työtehtävittäin:

.NET -ohjelmoija 3 653 e/kk
C-ohjelmoija 4 103 e/kk
C# -ohjelmoija 3 465 e/kk
C++ -ohjelmoija 3961 e/kk
Huoltoteknikko 3 351 e/kk
IT-analyst 3 981 e/kk
IT-arkkitehti 4 976 e/kk
IT-järjestelmän ylläpitäjä 3 627 e/kk
IT-konsultti 4 448 e/kk
IT-projektipäällikkö 4 568 e/kk
IT-päällikkö 5 036 e/kk
IT-tietoturvaspesialisti 4 631 e/kk
IT-verkon ylläpitäjä 3 794 e/kk
Java-ohjelmoija 3 795 e/kk
Javascript-ohjelmoija 3 314 e/kk
Järjestelmäsuunnittelija 3 805 e/kk
Käytettävyysasiantuntija 4 100 e/kk
Laiteasentaja 2 760 e/kk
Ohjelmoija 3 400 e/kk
PHP-ohjelmoija 3 245 e/kk
Python-ohjelmoija 3 688 e/kk
Scrum master 4 325 e/kk
Tekninen kirjoittaja 3 115 e/kk
Tekninen tuki 3 048 e/kk
Testaaja 3 502 e/kk
Tietokannan ylläpitäjä 3 164 e/kk
Tietokanta-asiantuntija 4 187 e/kk
Tuotepäällikkö (IT) 4 613 e/kk
Web-suunnittelija 3 017 e/kk
Webmaster 3 261 e/kk

Lisää aiheesta:

IT-alan palkat

IT-alan palkat 2019

Miten suomalaiset IT-alan palkat pärjäävät kansainvälisesti?

Ohjelmistoalalla parhaiten tienaavat Helsingissä työskentelevät ammattilaiset

Lähde:

Palkkadata.fi (viitattu 12.12.2018)

Tilastokeskus