Suomessa valmistava teollisuus on pitkälti osaamiseen perustuvaa tuotantoa. Asiakaslähtöisyys tulee korvaamaan vanhan tuotantolähtöisen ajattelutavan myös teollisuudessa.

Automatisaatiolla, räätälöinnillä ja joustavuudella tuotannon kokonaiskustannukset saadaan kilpailukykyiselle tasolle. Kun suunnittelu ja valmistus sijaitsevat mahdollisimman lähellä (eivätkä esimerkiksi eri mantereilla) ja tuottavuutta parannetaan suunnitelmallisuudella, lisätään teollisuuden toimintakykyä.

Digitalisaatio auttaa valmistuksen palaamisessa Suomeen (reshoring). Nopeus, ketteryys, osaaminen ja oivaltaminen tulevat ratkaisemaan menestymisen globaaleilla markkinoilla. Digitalisaatio mahdollistaa myös uusien liiketoimintamallien ja palveluliiketoiminnan kehittämisen.

Kirjoittaja(t): Kati Halonen, PolyQuality Oy

 

Erityispiirteitä

Sarjat lyhenevät, vaatimukset kasvavat ja yhä useampaan tuotteeseen liitetään palveluja.

Digitaalisuuden vaikutus valmistavan teollisuuden menestymiseen tulee lähitulevaisuudessa vahvistumaan entisestään.

Kirjoittaja(t): Kati Halonen, PolyQuality Oy

 

Toteutustapoja ja ratkaisumalleja

Analysointi ja automatisointi

Tuotantoprosesseista, koneista, laitteista ja raaka-aineista saadaan yhä tarkempia tietoja reaaliajassa. Tuotantolinjoja ja kokonaisia tehtaita voidaan ajaa miehittämättöminä joko täysin automatisoituna tai etävalvonnan avulla.

Älykkäät laitteet keräävät sensoreidensa avulla tietoa, joka voidaan siirtää langattomasti joko yrityksen omaan toiminnanohjausjärjestelmään tai valitulle pilvipalvelimelle. Tietoa kerätään sekä tuotantoa että laitteiden kunnossapitoa varten. Tämä mahdollistaa sekä ennakoinnin että nopean reagoinnin häiriötapauksissa.

Tietoa voidaan jakaa myös tehtaan ulkopuolelle, esimerkiksi materiaalien toimittajalle tai koneiden huollosta vastaavalle yritykselle.

Simulointi

Simuloinnilla voidaan tehostaa tuottavuutta ilman että häiritään tehtaan normaalia toimintaa. Parannukset viedään käytäntöön huomattavasti valmiimpina kuin perinteisellä yritys ja erehdys -mallilla. Parhaimmillaan simulointia voidaan käyttää uuden tehtaan tai tuotantolinjan suunnitteluun. Näin voidaan minimoida investoinnin riskit ja valita tuotantojärjestelmän ohjausperiaatteet jo etukäteen.

Simulointia voidaan hyödyntää myös tilaus-toimitusketjun kehittämiseen.

Business Intelligence

Business Intelligence -työkalujen avulla yrityksen eri järjestelmien tuottamasta datamäärästä saadaan louhittua päätöksentekoa ja yrityksen toimintaa ohjaavia analyysejä ja tunnuslukuja. BI:n hyötyjä ovat sen nopeus ja räätälöitävyys.

Teollinen internet

Internet of things, IoT, M2M, Machine to machine, Teollinen internet on koneisiin asennettujen sensoreiden välistä kommunikointia ja sen ympärille muodostettua liiketoimintaa.

Arviot teollisen internetin hyödyistä kansainvälisesti tuottavuuden kasvattajana sekä kilpailukykytekijänä liikkuvat tuhansissa miljardeissa dollareissa. [1]

Kirjoittaja(t): Kati Halonen, PolyQuality Oy

 

 

SWOT-analyysi

Vahvuudet

 • Tietotekniikan hyödyntäminen
 • Automatisaatio
 • Tietoturvaosaaminen
 • Palkkataso kilpailukykyinen kun puhutaan teknisistä osaajista/suunnittelijoista
 • Yhteistyö yliopistojen, korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja yritysten välillä
 • Perusinfra on kunnossa

Heikkoudet

 • Rajapinnat eri järjestelmien ja toimijoiden välillä
 • Yritysten pienuus
 • ”Alihankkija-asenne”

Mahdollisuudet

 • Myös teollisuudessa muutos lähtee ihmisistä
 • Digitalisaation hyödyntäminen
 • Läpimenoaikojen lyhentäminen ja prosessien virtaviivaistaminen
 • Palvelujen integroiminen tuotteisiin
 • Teollinen internet voi olla kolmas teollinen vallankumous

Uhat

 • Usko, että ollaan jo tarpeeksi hyviä, jolloin muu maailma menee ohi
 • Lainsäädännön tuomat esteet
 • Tietoturvallisuuden varmistaminen

Kirjoittaja(t): Kati Halonen, PolyQuality Oy

 

 

 

Palvelutarjoajat

1. Tarjoajat ite wiki hakupalvelussa

It- ja digitaalisen palvelualan yritykset, joilla tarjontaa valmistavan teollisuuden toimialaan

Referenssejä valmistavan teollisuuden kenttään

 

 

 

Aiheesta muualla

Digibarometri 2014, DIGILE, Teknologiateollisuus ja Verkkoteollisuus (6.2.2014)

Softaa koneisiin – ohjelmisto-osaaminen suomalaisen teollisuuden uudistajana, ETLA SlideShare-esitys

Teollinen internet Suomessa 2014, Teknologiateollisuus ry ja Market-Visio Oy

Vain älykkäät tuotteet menestyvät — miten digitalisaatio muuttaa liiketoimintaa?, Midagon Oy

Voiko valmistavaa teollisuutta palata Suomeen?, Tulevaisuus 2030

Lähteet

[1] Teknologiateollisuus ry

[2]

[3]

 

Vastaa