Supply Chain Management (SCM) eli toimitusketjun hallinta on tavaravirtojen ja palvelujen hallintaa ja optimointia, siten, että kaikki toimitusketjussa olevat osapuolet, kuten esimerkiksi toimittajat, jakelijat ja muut liikekumppanit huomioidaan. Toimitusketjun hallinnan perimmäinen tarkoitus on lisätä kaikkien osapuolten välistä kommunikointia. Lisääntyneen kommunikaation toivotaan edelleen johtavan pienempiin kustannuksiin, kasvaneeseen myyntiin ja parempaan asiakaspalveluun.
Perinteiseen toimitusketjun hallinnan prosessiin sisältyy raaka-aineiden kuljetus ja varastointi, tavaroiden inventointi, ja valmiiden tuotteiden lähetys alkupisteestä loppupisteeseen eli kuluttajalle. Nykyään toimitusketjun hallintaan katsotaan kuuluvaksi myös myös design, suunnittelu ja toteutus. Toimitusketjun kehittämisen tarkoitus on rakentaa yritykselle kilpailukykyinen infrastruktuuri, joka luo liiketoiminnalle lisäarvoa. Toimitusketjun tarkoitus on hyödyntää maailmanlaajuista logistiikkaa, synronoida tarjonta ja kysyntä, sekä optimoida liiketoiminnan maailmanlaajuinen suorituskyky.
Toimitusketjun hallinta perustuu vahvasti toiminnanohjauksen, logistiikan, hankintojen ja tietotekniikan aloihin ja pyrkii olemaan kokonaisvaltainen lähestymistapa. SCM-järjestelmä tai -ohjelmisto toimiikin usein laajennuksena toiminnanohjaukselle.

 

Supply chain management tarjoajayritykset

Supply chain management tarjoajayritykset ite wikissä

 

Supply chain management tarjoajayritykset

Supply chain management-referenssitoteutukset

Supply chain management julkaisut

 

Vastaa