Yrityksen sisäinen ja ulkoinen viestintä. Viestintään kuuluvat intranet ja extranet, sekä viestintälaitteet ja –ohjelmistot, kuten puhelimet, videoneuvottelut ja sosiaalisen median työkalut. Viestintään sisältyy sekä viestinnän ammattikunta, että teknologiaratkaisut. Tyypillisiä teknisiä ratkaisuja mm. julkaisujärjestelmät ja viestinnän ohjelmistot kuten Lync, Skype ja chat-ohjelmistot 

Viestinnän tarjoajayritykset

Viestinnän tarjoajayritykset ite wikissä

Viestinnän prosessin tarjoajayritykset ite wikissä

Viestinnän referenssitoteutukset ite wikissä

Viestinnän julkaisut ite wikissä

 

 

Vastaa