5G

5G tarkoittaa viidennen sukupolven matkapuhelinverkkoja ja langattomia tietoliikenneyhteyksiä, jotka otetaan laajamittaisesti käyttöön 2020-luvun alussa. 5G:n pilotointi on parhaillaan käynnissä ja ensimmäisten 5G-päätelaitteiden on arveltu tulevan markkinoille vuoden 2019 aikana. 5G -teknologia mullistaa langattomat verkkoyhteydet huippunopeudellaan. 5G:n ansiosta langattomaan verkkoon pystytään liittämään yhä monipuolisemmin erilaisia laitteita, kuten kodinkoneita, robottiautoja tai erilaisia sensoreita. 5G -teknologian myötä erilaiset […]

Lue lisää

Business Intelligence -ohjelmisto

Business Intelligence (BI) eli liiketoimintatiedon hallinta viittaa yrityksen suorittamaan liike-elämän tietojen hankintaan, tallennukseen ja analysointiin. BI-teknologiaan voi sisältyä sekä ulkopuoliseen tietoon kohdistuvaa toimintaa kuten kilpailijaseurantaa ja teknologiaseurantaa, että yrityksen sisäisen datan analysointia ja seurantaa. Business Iintelligence -informaation tarkoituksena on kerätä yrityksen johtamiseen ja toimintaan tarvittava keskeinen tieto, käsitellä ja jalostaa se, jakaa se tarvitsijoille ja […]

Lue lisää

Chief Digital Officer, CDO

Chief Digital Officer eli digitaalisen liiketoiminnan johtaja (myös CDIO, johtava digitaalinen tietohallintojohtaja) on viime vuosina yleistynyt rooli yrityksissä. Vauhdikkaassa digitalisaatiokehityksessä CDO:n tehtävänä on huolehtia organisaatioiden analogisen liiketoiminnan viemisestä digitaaliseen maailmaan uusia teknologioita ja dataa hyödyntämällä. Digitaalisen liiketoiminnan johtajat ovat ennen kaikkea muutosjohtajia ja herättelijöitä uuden aikakauden kynnyksellä. Tehtävänkuvaa on pidetty jossain määrin väliaikaisena, mutta digitalisaation […]

Lue lisää

Content management system

Content management system eli sisällönhallintajärjestelmä tai “CMS” on tietojärjestelmä, joka palvelee koko organisaation sisällönhallintaa mahdollistaen esimerkiksi yrityksen verkkosivujen sisällönhallinnan keskitetysti. Content management system on yleisnimitys, joka toimialasta riippuen saattaa viitata verkkosivujen lisäksi erilaisiin sisällönhallintajärjestelmiin. Esimerkiksi sosiaaliset mediat ovat omanlaisiaan Content Management systemsejään, koska niillä hallitaan sisältöä verkossa. Todennäköisesti yleisimmin CMS viittaa verkkosivujen julkaisujärjestelmiin, kuten WordPressiin, […]

Lue lisää

Cyber Security

Cyber Security eli kyberturvallisuus viittaa turvallisuuden osa-alueeseen, jolla pyritään sähköisen ja verkotetun yhteiskunnan turvallisuuteen. Kyberturvallisuudessa tunnistetaan, ehkäistään ja varaudutaan sähköisten järjestelmien häiriöiden vaikutuksiin. Kyberturvallisuus koskee sekä julkisia organisaatioita että yksityisiä yrityksiä. Cyber Security eroaa tietoturvasta siinä, että tietoturva viittaa nimensä mukaisesti tiedon turvaamiseen, kyberturvallisuus taas kattaa verkon kautta tehtävät tietomurrot ja verkon välityksellä toimivan digitaalisen […]

Lue lisää

Digitoimisto

Digitoimiston määritelmä Digitoimisto on yritys, joka suunnittelee ja toteuttaa päätelaitteilla käytettäviä tuotteita tai palveluja. Digitoimisto voi tehdä myös digimarkkinointia. Joskus digitoimiston, ohjelmistoyrityksen ja markkinointitoimiston välinen rajaviiva voi olla vaikea määritellä. Digitoimiston erikoisosaamiseen voivat kuulua esimerkiksi verkkosivujen ja -kauppojen toteutus, mobiilikehitys, käyttöliittymäsuunnittelu ja hakukoneoptimointi. Usein digitoimiston tavoitteena on olla asiakkailleen ns. täyden palvelun kumppani. Esimerkiksi digitaalisen […]

Lue lisää

Eväste

Eväste on pieni datatiedosto, joka tallentuu käyttäjän päätelaitteelle selainistunnon aikana. Evästeet eivät näy käyttäjälle, ja niitä käytetään käytännössä kaikilla verkkosivuilla.  Evästeet on jaettavissa pakollisiin ja ei-pakollisiin evästeisiin. Pakolliset evästeet mahdollistavat verkkosivujen ja -palvelujen toimivuuden, esimerkiksi verkkopankkiin kirjautumisen ja ja erilaisten fonttien näkymisen. Ei-pakollisia evästeitä hyödynnetään esimerkiksi markkinoinnin kohdentamiseen ja sivuston analytiikan keräämiseen.  Pakollisista evästeistä ei […]

Lue lisää

Frontend-kehittäjä

Frontend-kehittäjä toteuttaa verkkosivun tai sovelluksen näkyvää osaa, jonka kanssa käyttäjä vuorovaikuttaa. Yleisimmät frontend-kehittäjän ohjelmointiin käyttämät ohjelmointikielet ovat HTML, CSS ja JavaScript. Nykyisin moni frontend-kehittäjä käyttää työssään ohjelmistokehyksiä, kuten Reactia tai Angularia. Frontend-kehittäjän tehtävänä on määrittää, millaisia elementtejä verkkosivu tai -sovellus pitää sisällään, ja mitä niistä tapahtuu esimerkiksi käyttäjän klikatessa elementtiä. Frontend-kehitys liittyy vahvasti muun muassa […]

Lue lisää

Full Stack -kehittäjä

Full Stack -kehittäjä on hybridiosaaja, joka hallitsee sekä frontend- että backend-kehityksen. Full Stack -kehittäjä pystyy siis toteuttamaan sekä verkkosivun tai -palvelun tietokannan ja toimintalogiikan että sen ulkoasun.  Full Stack -kehittäjällä voi olla osaamista esimerkiksi seuraavista web-teknologioista: JavaScript, Python, PHP, Node.js, React ja Angular. Usein Full Stack -kehittäjän työssä on hyötyä myös pilvipalveluiden ja ketterien menetelmien […]

Lue lisää

Hyperautomaatio

Hyperautomaatio tarkoittaa tekoälyn, prosessiautomaation ja ohjelmistorobotiikan yhdistelmää, jonka tarkoituksena on rutiininomaisten manuaalisten työvaiheiden ja prosessien tehostaminen.  Hyperautomaatio on ollut viime vuosina yksi teknologia-alan trenditermeistä. Muun muassa Gartner on listannut sen tärkeimpien teknologiatrendien joukkoon vuonna 2020 ja 2021 ja ennustanut sen olevan osa lähivuosien digitaalista transformaatiota. Hyperautomaatiossa yhdistetään useita tekniikoita, joten se on huomattavasti tehokkaampi automatisoinnin […]

Lue lisää