Projektinhallinnan prosessilla viitataan asiakasyrityksen projektinhallintaan, jota tyypillisesti ei voida rajata koskemaan ainoastaan it-projekteja. Tyypillisiä tarjonnan tyyppejä ovat projektinhallinnan ohjelmistot ja vuokratyövoima.
 
Projektinhallinnan prosessiosaaminen on muutakin kuin toteutuksen yhteydessä tehtävää projektityötä. Projektinhallinta on prosessi, johon kuuluu toiminnan suunnittelu, organisointi, motivointi, ja voimavarojen ohjaus. Näiden lisäksi projektinhallintaan liittyy joukko menettelyjä ja protokollia, joilla pyritään tiettyihin tavoitteisiin, tieteellisiin tai päivittäisten ongelmien ratkomiseen.
 
Projekti on väliaikainen pyrkimys, joka on suunniteltu tuottamaan ainutlaatuinen tuote, palvelu tai tulos, ja jonka alku ja loppu on määritelty. Projektille on myös ominaista, että se on sitoutunut tuottamaan ainutlaatuinen päämääriä ja tavoitteita, tyypillisesti saamaan aikaan myönteisiä muutoksia tai lisäarvoa yritykselle tai organisaatiolle.
 
Projektin väliaikainen luonne on usein vastakohtana normaalille liiketoiminnalle tai operaatioille, jotka ovat toistuvia, pysyviä tai osittain pysyviä toiminnallisuuksia, jotka tuottavat tuotteita tai palveluita. Käytännössä näiden kahden toimintatavan hallinta on usein varsin erilaista ja edellyttää erillisten teknisten taitojen ja hoitosuunnitelmien kehittämistä.
 
Merkittävä haaste projektinhallinnassa on saavuttaa kaikki hankkeen tavoitteet kunnioittaen ennakkoasenteita ja rajoitteita. Ensisijaisia haasteita projektissa ovat laajuus, aika, laatu ja budjetti. Toissijainen ja kunnianhimoisempi haaste on optimoida tarpeellisten panosten allokointi ja integroida ne kohtaamaan tietyt ennalta määritellyt tavoitteet.
 

Projektinhallinta tarjoajayritykset

Projektinhallinta tarjoajayritykset ite wikissä

 

Projektinhallinnan tarjoajayritykset

Projektinhallinnan referenssitoteutukset

Projektinhallinnan julkaisut

Vastaa