Backend-kehittäjä

Backend-kehittäjä vastaa verkkosivun tai -palvelun palvelinpuolen kehittämisestä. Backend-kehittäjän tehtäviin kuuluu siis taustajärjestelmien, tietokantojen ja toimintalogiikan kehittäminen.  Moni backend-kehittäjä osallistuu myös projektin määrittelyihin, suunnitteluun ja testaukseen. Nykyaikana backend-kehittäjä tekee töitä usein Scrumin tai muun ketterän menetelmän keinoin. Backend-kehittäjän käyttämiä teknologioita voivat olla esimerkiksi Java, Node.js, Python ja PotstgreSQL. Usein myös APIen eli ohjelmointirajapintojen ja pilvipalveluiden tunteminen […]

Lue lisää

DevOps

DevOps on digitaalisten palveluiden kehitys- ja tuotantomalli, jonka periaatteita ovat ketterä kehitys, jatkuva integraatio (continuous integration) ja jatkuva toimitus (continuous delivery). Lisäksi keskeistä on automatisoitu testaaminen ja ympäristöjen automatisoitu konfiguraatio. DevOpsin tavoitteet DevOps-mallilla pyritään automatisoimaan mahdollisimman pitkälle ohjelmistokehitykseen, testaamiseen ja ylläpitoon liittyvät toiminnot. Tavoitteena on toimintamalli, jossa rakennettava ohjelmisto on jatkuvasti mahdollisimman hyvin testattu ja […]

Lue lisää

Drupal

Drupal on avoimen lähdekoodin selainpohjainen sisällönhallintajärjestelmä (CMS). Drupalin perusosa “Drupal core” sisältää ohjelmiston perusominaisuudet ja tavallisten sivustojen ja blogien luomiseen tarvittavat osat. Näihin sisältyy käyttäjien hallinnointi, valikoiden muokkaus, RSS-syöte, taksonomia, sivun ulkoasun muokkaus ja sivuston hallinnointi. Drupal Corea voidaan laajentaa moduuleilla, joilla voidaan luoda esimerkiksi kuvagallerioita, verkkokauppoja, keskustelupalstoja, postituslistojen hallintaa, uusia ulkoasuteemoja ja muita toiminnallisuuksia. […]

Lue lisää

Kansalaiskehittäminen

Kansalaiskehittäminen (eng. citizen development) on sovelluskehitystä, jota tehdään yritysten liiketoiminnassa työskentelevien henkilöiden voimin. Tällaisesta henkilöstä käytetään nimitystä kansalaiskehittäjä. Kansaliskehittäminen ei välttämättä vaadi koodaustaitoja, sillä sitä tehdään yleensä low-code- tai no-code-teknologioilla. Ite wikin haastattelussa Efiman Janne Hirva kertoo, että kansalaiskehittäminen on mainio ratkaisu tilanteisiin, joissa liikentoiminnan on saatava nopeasti käyttöönsä pienimuotoinen sovellus. Koska kansalaiskehittäminen tapahtuu liiketoiminnan […]

Lue lisää

Ketterät menetelmät, agile, LEAN ja scrum

Ketteriä menetelmiä käytetään ohjelmistokehityksessä ja it-projektien läpiviemisessä. Ketterä kehittäminen eli agile development on vaihtoehto perinteiselle vesiputousmallille. Tyypillisesti ketterä kehitys tapahtuu sprinteissä, joiden aikana it-projektin tarpeiden määrittely tarkentuu. Nykyään projekteissa käytetään myös paljon ketterien menetelmien ja vesiputousmallin yhdistelmää. Lean tuotanto tai toimintatapa on filosofia, joka pitää turhana mitä tahansa toimintaa paitsi suoraa arvonluontia asiakkaalle. Lean startup […]

Lue lisää

Konttiteknologia

Konttiteknologian avulla luodaan standardoitu ympäristö, jossa ohjelmistojen tai sovellusten kehittäminen, ylläpito ja ajaminen tapahtuu. Konttiteknologiat ovat yleistyneet viime vuosina ohjelmistokehityksessä niin Suomessa kuin maailmalla. Yleisimmät konttien ajoympäristöt ovat Docker ja Kubernetes. Nykyisin moni yritys ottaa konttiteknologian käyttöön pilvipalvelussa muun muassa resurssien skaalamisen vaivattomuuden takia. Pilviympäristön toivotaan usein tuovan myös kustannussäästöjä. Vaikka konttiteknologia otettaisiin käyttöön pilvessä, […]

Lue lisää

Low-code -ohjelmistokehitys

Low-code -ohjelmistokehitys tarkoittaa uusien sovellusten kehittämistä nopeasti ja vähäisellä koodaamisella käyttäen sitä varten tehtyjä low-code -työkaluja. Low-code -ratkaisuilla voidaan luoda sovelluksia sekä mobiili- että desktop-ympäristöihin. Mobiililaitteiden ja mobiilisovellusten käyttö on jatkuvassa kasvussa, ja tarve mobiiliratkaisuille kasvaa. Low-code-ohjelmistokehityksellä voidaan vastata erityisesti kiihtyvään mobiilisovellusten tarpeeseen edullisemmin ja tehokkaammin. Low-code -työkalujen maailma on vielä kehittyvä, mutta ratkaisuja low-code-ohjelmistokehitykseen […]

Lue lisää

Ohjelmistokehitys

Ohjelmistolla saadaan tietokone tekemään jotain haluttua ja jotta saadaan haluttu ohjelmisto, se pitää kehittää. Ohjelmistokehitys (myös sovelluskehitys tai ohjelmistotuotanto) on tietokoneohjelmistojen valmistusta asiakasorganisaatiolle. Kuka niitä tekee, kuinka, miksi ja milloin?  Ja miksi pyörä pitää keksiä aina uudelleen, eikö maailmassa ole jo tarpeeksi ohjelmistoja? Ohjelmistoja tarvitaan koko ajan ja joka paikassa. Tietokoneohjelmiston avulla liikennevalot vaihtuvat vihreäksi […]

Lue lisää

Sovelluskehitys

Sovellus viittaa tietokoneella (esim. tietokone, älypuhelin, tabletti tai vaikkapa älykello) suoritettavaan ohjelmaan tai ohjelmien kokonaisuuteen, joka suorittaa tietyn tehtävän tai tiettyjä tehtäviä. Sovelluskehitystä tarvitaan rakentamaan sovelluksia, jotka toteuttavat haluttua fuktiota, kuten tukevat yritysten liiketoiminnan tai yksityishenkilöiden arjen prosesseja.  Moniin toistuviin tarpeisiin on olemassa valmisohjelmistoja. Esimerkiksi erillisiä sähköpostisovelluksia tai taloushallinto-ohjelmistoja ei tarvitse kehittää, sillä näihin tarpeisiin […]

Lue lisää