Low-code-sovelluskehitysalustastaan tunnettu, alunperin portugalilainen, Outsystems Inc. perusti vuoden vaihteessa Pohjoismaihiin oman yhtiön. Sen seurauksena OutSystemsin teknologian pohjoismaisena jälleenmyyjänä toiminut OutSystems Finland vaihtoi nimensä eSystems Nordiciksi. Yrityksen Senior Account Executive Sami Kovasen mukaan muutos näyttäytyy kuitenkin positiivisena.

– On pelkästään hienoa, että OutSystems investoi Pohjoismaihin ja meillä on edelleen erittäin hyvä yhteistyösuhde heidän kanssaan. Yrityksemme jatkaa OutSystemsin low-code-alustan jälleenmyyjänä ja edustamme sen markkinoita Suomessa. Jatkossa keskitymme kuitenkin vahvemmin konsultointiin Pohjoismaissa eli avustamme yrityksiä OutSystemsin teknologian käyttöönotossa ja toteutamme sillä tehtäviä sovelluksia. 

OutSystemsin low-code-teknologialla on ikää jo kunnioitettavat 19 vuotta ja alustasta on tällä hetkellä käytössä yhdestoista versio. Kovanen kertoo sen sisältävän valtavasti valmiita objekteja, ja tarjoavan helpon tavan prosessien kuvaamiseen. Lisäksi valmiina on yli 200 integraatiota, kuten Oracle ja Salesforce. Vuoden vaihteessa OutSystemsin kannasta oli tehty jo miljoona latausta. 

Low-codessa on kyse täysin visuaalisesti tehtävästä sovelluskehitystyöstä, joka nimensä mukaisesti se ei juuri vaadi varsinaista koodaamista, kuten perinteinen sovelluskehitys. Siksi sen uskotaan kiihdyttävän yritysten digitaalista transformaatiota. 

– Low-code tarjoaa liiketoiminnalle kyvykkyyden tuottaa omiin tarpeisiin vastaavia sovelluksia ilman erityistä it-tukea, jolloin digitaalinen transformaatio tapahtuu nopeammin, Kovanen kiteyttää.

“Low-code-alustalla pystyvät koodaamaan kaikki, jotka osaavat mallintaa liiketoimintaprosesseja.”

Hänen mukaansa yritykset nostivat työntekijöidensä ohjelmointitaidon puheenaiheeksi, kun digitaalinen transformaatio käynnistyi vajaa kymmenen vuotta sitten.

– Todellisuudessa vain harvan organisaation liiketoiminnasta löytyy koodaustaitoisia henkilöitä, mutta low-code-alustalla pystyvät koodaamaan kaikki, jotka osaavat mallintaa liiketoimintaprosesseja.

Sprintit kutistuvat päivien pituisiksi

Kovanen sanoo, että low-code-sovelluskehityksessä it:n ja liiketoiminnan yhteistyöstä tulee saumattomampaa. Visuaalisuuteen perustuvien työkalujen avulla liiketoiminnan on helppo luoda omasta tarpeestaan, ideasta ja siihen liittyvästä problematiikasta, malli, josta it-osasto pystyy heti muodostamaan käsityksen vaadittavasta teknisestä toteutuksesta.

– Low-coden avulla päästään eroon liiketoiminnan ja it:n välisestä määrittelyjen pallottelusta, ja asioita päästään tekemään heti.

 

OutSystemsin low-code-alusta mahdollistaa visuaalisesti tehtävän sovelluskehityksen.

 

Perinteisesti ketterässä ohjelmistokehityksessä sprinttien pituus lasketaan viikoissa ja liiketoiminta voi joutua odottamaan pitkiäkin aikoja ennen betavaihetta. Kovanen sanoo, että low-coden hyödyntäminen mahdollistaa jopa vuorokauden mittaisiksi kutistuvat sprintit ja OutSystemsillä betavaihe saavutetaan lähes aina viimeistään muutamassa viikossa. Sen jälkeen sovelluksen toimivuutta päästään testaamaan käytännössä loppukäyttäjien kanssa. 

– Jos liiketoiminta osoittautuu huonoksi, investointitappio ei ole suuri. Oleellista on, että jokainen hyvä idea tehdään ja testataan käytännössä.

”Low-coden avulla päästään eroon liiketoiminnan ja it:n välisestä määrittelyjen pallottelusta”

Nopeasta toteutuksesta Kovanen antaa esimerkiksi huoltopalveluiden hallintaan tarkoitetun mobiilisovelluksen.

– Muutamassa viikossa kykenemme rakentamaan sovelluksen, jossa asiakkaan palvelupyyntö analysoidaan ja resursoidaan sekä tehdään tarvittavat tuote- ja varastointegraatiot. Kentällä henkilöstö näkee suoritettavat tehtävät, tarvittavat komponentit, reitit ja pystyy helposti suorittamaan raportoinnin. Mukaan voidaan liittää vielä valmiita tekoäly- ja kommunikaatioratkaisuja, kuten chat-kuva, video tai ääni.    

Kovasen mukaan lähtökohtana on tehostaa operatiivista toimintaa ja asiakaspalvelua, varmistaa asiakastyytyväisyys sekä luoda erinomainen käyttökokemus.

– Jos käyttökokemus on huono, hyväkään prosessi ei toimi.

Oikein rakennettu it-arkkitehtuuri helpottaa sovelluksen skaalaamista

Kovanen painottaa, että low-code-teknologian valinnassa on oltava huolellinen. Valittavan ratkaisun pitää tukea siirtymistä legacy-järjestelmistä kohti ketteriä ratkaisuja, mutta työvälineen tulee soveltua myös suoraan liiketoiminnan käyttöön.

Tavoitteena on, että liiketoiminta pystyy itse rakentamaan sovelluksia ja testaamaan ajatuksia oikean testidatan kanssa. Idean ollessa kypsä oikea arkkitehtuuri ja sama teknologia mahdollistavat sen nopean globaalin skaalauksen.  

 

Sami Kovanen

 

– API:t, SaaS- ja PaaS-palvelut ovat arkipäivää, joten it-arkkitehdin tulee olla selvillä niiden tarjoamista mahdollisuuksista. Usein uusien sovellusten ideat lähtevät asiakasrajapinnassa ilmenevästä problematiikasta, jolloin on todennäköistä, että kyseessä on globaali haaste. Kun it-arkkitehtuuri on rakennettu oikein, yhden liiketoimintayksikön tekemä sovellus voidaan skaalata globaaliksi ratkaisuksi muutamassa päivässä, Kovanen sanoo.

Hänen mielestä low-coden suurin lisäarvo syntyy sen luomista raameista, joiden myötä yrityksissä päästään helposti ratkomaan jatkuvan muutoksen mukana tulevia haasteita.

– Tulevaisuudessa kaikissa organisaatioissa joudutaan pohtimaan, miten liiketoimintaa pystytään tukemaan pitkäjänteisesti. OutSystems luo yhteisen kielen liiketoiminnalle ja IT:lle, jolloin yritysten digitalisaatio- ja transformaatioprojekteille tarjoutuu uudenlainen pohja.


eSystemsin Ite wiki -profiili

eSystemsin verkkosivut