DevOps on digitaalisten palveluiden kehitys- ja tuotantomalli, jonka periaatteita ovat ketterä kehitys, jatkuva integraatio (continuous integration) ja jatkuva toimitus (continuous delivery). Lisäksi keskeistä on automatisoitu testaaminen ja ympäristöjen automatisoitu konfiguraatio.

DevOpsin tavoitteet

DevOps-mallilla pyritään automatisoimaan mahdollisimman pitkälle ohjelmistokehitykseen, testaamiseen ja ylläpitoon liittyvät toiminnot. Tavoitteena on toimintamalli, jossa rakennettava ohjelmisto on jatkuvasti mahdollisimman hyvin testattu ja milloin tahansa lähes reaaliaikaisesti julkaistavissa. Menetelmä lyhentää aikaa, joka kuluu ohjelmiston toimintojen rakentamisen ja niiden julkaisun välillä.

DevOpsin haasteita

DevOpsin haasteita ovat testauksen automatisoinnin vaatimat investoinnit ja menetelmän käyttöönoton vaatimat resurssit. Uudet työkalut ja prosessit vaativat aina käyttöönoton vaiheessa kaikkien osapuolten merkittävää panostusta.

DevOpsin hyödyt

DevOps-menetelmällä ohjelmiston rakennus, testaaminen ja julkaisu tapahtuu nopeasti ja luotettavasti. Automatisointi vähentää riskiä tavallisiin rutiinityön virheisiin ja karsii manuaalista, toistuvaa ja puuduttavaa työtä kuten jatkuvaa konfigurointia. Uusien versioiden julkaisu nopeutuu.

DevOpsia käyttävät yritykset ovat raportoineet huomattavia hyötyjä, kuten parantunut asiakastyytyväisyys, parempi tuotteen laatu, luotettavammat julkaisut ja tehostunut kyky tuottaa toivottu tuote nopeasti testattavaksi.

Lähteet

Octo3
Wikipedia: Devops
Eficode

 

Ohjelmistokehityksen osaajayritykset Ite wikissä
Ohjelmistokehityksen referenssit Ite wikissä
Ohjelmistokehityksen julkaisut Ite wikissä