Tuotekehitys on yleisnimitys toiminnalle, jossa tuotetaan innovaatioita. Tuotekehityksen prosessi vaihtelee yrityksittäin, mutta yleisesti ottaen tuotekehityksen tarkoitus ei ole tuottaa välitöntä voittoa. Lisäksi tuotekehityksessä on yleisesti suurempi riski ja epävarmemmat tuotto-odotukset, kuin yrityksen muissa toimintayksiköissä.

Perinteisesti tuotekehitys terminä liitetään valmistettaviin esineisiin, mutta sanaa käytetään myös digitaalisten tuotteiden ja palveluiden kehityksestä. Tuotekehityksen tavoitteena on tuottaa nopeasti ja taloudellisesti uusia, asiakkaiden tarpeet täyttäviä kilpailukykyisiä tuotteita, markkinaolosuhteet huomioon ottaen.

Suuremmissa yrityksissä tuotekehityksestä vastaa siihen erikoistunut erillinen osasto. Tuotekehitykseen ohjattujen menojen osuus koko yrityksen liikevaihdosta vaihtelee suuresti. Perinteisillä teollisuusaloilla, kuten puunjalostuksessa, tuotekehityksen osuus on muutamia prosentteja liikevaihdosta, kun voimakkaasti kasvavilla uusilla aloilla tuotekehityksen kustannukset saattavat olla jopa puolet liikevaihdosta.

Tuotekehityksellä voi olla ratkaiseva vaikutus yrityksen pitkän ajan kannattavuuteen. Yritysten, jotka toimivat nopeasti muuttuvilla aloilla, on kiinnitettävä jatkuvasti huomiota tuotevalikoimaansa ja sen kehitykseen. Kehitys on tarpeen jatkuvan teknologian muutosten ja kehityksen takia kuten myös kilpailijoiden ja asiakkaiden muuttuvien preferenssien takia.

Digitaalista tuotekehitystä varten valmistetuilla ohjelmistoilla prototyyppien muokkaaminen on joustavaa ja helppoa, mikä nopeuttaa tuotekehitysprosessia merkittävästi. Digitaalinen tuotekehitys voi sisältää esimerkiksi tuotteiden tai palveluiden tutkimustyötä, mallinnusta ja piirtämistä, muotoilua, QFD-menetelmän käyttöä sekä tuotetiedon hallintaa tuotteiden suunnitteluun ja valmistamiseen liittyen. Näihin liittyviä termejä ovat Product Data Management, PDM ja Product Lifecycle Management, PLM.

 

Tuotekehityksen tarjoajayritykset

Tuotekehityksen ja -suunnittelun tarjoajayritykset ite wikissä

Tuotekehityksen ja -suunnitellun tarjoajayritykset

Tuotekehityksen ja -suunnittelun referenssit

Tuotekehityksen ja -suunnittelun julkaisut

Vastaa