Palvelumuotoilu

Palvelumuotuilu (eng. service design) tarkoittaa palveluiden käyttäjälähtöistä kehittämistä muotoilun keinoin. Myös liiketoimintaa voidaan kehittää palvelumuotoilun avulla. Palvelumuotoilu on tärkeässä roolissa nykypäivän digitaalisten ratkaisujen ja digipalvelujen kehittämisessä, jotta niistä saadaan helppokäyttöisiä ja kaikkia käyttäjäryhmiä parhaalla mahdollisella tavalla palvelevia. Palvelumuotoilu pyrkii siihen, että kehittävä palvelua vastaa käyttäjän tarpeiden lisäksi myös palvelun tarjoajan tavoitteisiin. Palvelumuotoilu koostuu erilaisista menetelmistä […]

Lue lisää

Tuotekehitys (R&D)

Tuotekehitys on yleisnimitys toiminnalle, jossa tuotetaan innovaatioita. Tuotekehityksen prosessi vaihtelee yrityksittäin, mutta yleisesti ottaen tuotekehityksen tarkoitus ei ole tuottaa välitöntä voittoa. Lisäksi tuotekehityksessä on yleisesti suurempi riski ja epävarmemmat tuotto-odotukset, kuin yrityksen muissa toimintayksiköissä. Perinteisesti tuotekehitys terminä liitetään valmistettaviin esineisiin, mutta sanaa käytetään myös digitaalisten tuotteiden ja palveluiden kehityksestä. Tuotekehityksen tavoitteena on tuottaa nopeasti ja […]

Lue lisää