Asiakaskokemus

Asiakaskokemus on asiakkaan subjektiivinen kokemus yrityksestä ja sen tuotteista tai palveluista. Asiakaskokemus muodostuu kokemuksista, mielikuvista ja tunteista joita asiakkaalle on yrityksestä kertynyt. Se muodostuu kohtaamisista, joita asiakkaalla on yrityksen ja sen tarjoamien tuotteiden tai palveluiden kanssa. Asiakaskokemukseen vaikuttavat sekä järki että tunteet – se, että asiakas on käytännössä tyytyväinen tuotteeseen ja palveluihin, mutta toisaalta myös […]

Lue lisää

Call-To-Action

Call-To-Action eli CTA tarkoittaa toimintakehoitetta, jonka tarkoituksena on ohjata käyttäjää tekemään tietty toiminto. Useimmiten CTA on esimerkiksi verkkosivulla, sovelluksessa tai verkkokaupassa oleva hyperlinkki tai painike, jossa kehotetaan käyttäjää tekemään jotain. Sen lisäksi CTA voi olla myös klikattava kuva- tai videobanneri, täytettävä lomake tai muu verkkosivun elementti. Tyyliltään CTA:t voivat vaihdella melko neutraaleista viesteistä kuten “Lisää […]

Lue lisää

Display-mainonta

Display-mainonta eli bannerimainonta tarkoittaa mainoksia, jotka näkyvät Googlen display-mainosverkostossa, joka kattaa uutissivustoja, blogeja, YouTuben, Gmailin ja erilaisia puhelinsovelluksia. Display-mainonta on yksi digitaalisen markkinoinnin keskeisistä muodoista, ja Googlen mukaan se saavuttaa jo 90 prosenttia kaikista verkon käyttäjistä Suomessa ja maailmanlaajuisesti. Display-mainokset näkyvät Googlen mainosverkostoon kuuluvilla sivustoilla ja sovelluksissa sivulle upotettuina visuaalisina mainosbannereina. Mainokset voivat olla kuvia, […]

Lue lisää

Hakukoneoptimointi

Hakukoneoptimointi (engl. SEO eli search engine optimization) viittaa toimenpiteisiin, joita tehdään yksittäisen verkkosivun tai kokonaisen verkkosivuston hakukonenäkyvyyden parantamiseksi. Tavoitteena on saada sivusto mahdollisimman korkealle hakutuloksiin hakukoneessa ja näin hankittua verkkoliikennettä sivustolle. Hakukoneen kautta verkkosivuille päätyneitä kävijöitä kutsutaan orgaaniseksi liikenteeksi. Googlen ja muiden hakukoneiden algoritmit käyttävät suurta joukkoa erilaisia muuttujia määrittelemään verkkosivustojen relevanttiutta käytetyille hakutermeille. Hakukoneoptimointi […]

Lue lisää

Konversio-optimointi

Konversioasteen optimointi eli CRO tai conversion rate optimization on verkkomarkkinoinnin osa-alue, jolla pyritään tehostamaan verkkosivujen konversiota. Konversiolla tarkoitetaan sitä, kuinka moni sivuston käyttäjistä toimii verkkosivun rakentajan toiveiden mukaisesti –  esimerkiksi ostaa verkkokaupasta tuotteen, tilaa uutiskirjeen, luo tunnuksen palveluun tai lataa ohjelmiston. Konversio-optimoinnilla tähdätään parantamaan konversioastetta. Konversioaste voidaan laskea vertaamalla toteutuneiden tavoitteiden määrää verkkosivulla vierailevien käyttäjien […]

Lue lisää

Markkinoinnin automaatio

Markkinoinnin automaatiolla (engl. marketing intelligence) tarkoitetaan järjestelmiä, joiden tarkoituksena on automatisoida myynnissä ja markkinoinnissa tarvittavia toistuvia tehtäviä, luokitella liidejä ja pitää yllä asiakkaiden kiinnostusta.  Markkinoinnin automaatiojärjestelmät yhdistävät samaan järjestelmään joukon myynnissä ja markkinoinnissa käytettäviä toimintoja, joita ovat asiakkuudenhallinta (CRM), sähköpostimarkkinointi, verkkosivujen analytiikka, kampanjasivustojen ylläpito, tekstiviestit, prospektirekisterien hallinta sekä verkkolomakkeiden ylläpito. Markkinoinnin automatisointi voi skaalautua hyvin […]

Lue lisää

Markkinoinnin määritelmä

Markkinoinnin määritelmä on mahdoton antaa absoluuttisesti, sillä markkinointi sisältää niin laajasti koko yrityksen arvontuotannon prosessin. Oheen on koostettu joitain markkinoinnin määritelmiä lähteineen internetin syövereistä. Markkinoinnin määritelmiä ”Markkinointi on sosiaalinen prosessi, jonka kautta yksilöt ja ryhmät tyydyttävät tarpeitaan ja halujaan vaihtamalla tuotteita ja luomalla arvoa muiden kanssa.” -Philip Kotler ”The action or business of promoting and […]

Lue lisää

Markkinointi

Markkinointi tarkoittaa keinoja, joilla yritys kommunikoi tuotteen, palvelun tai brändin arvon asiakkaille, tarkoituksenaan mainostaa tai edistää tuotteen, palvelun tai brändin myyntiä. Yleisiä markkinointitekniikoita ovat kohdemarkkinoiden valinta markkina-analyysin avulla, markkinoiden segmentointi, asiakaskäyttäytymisen ymmärtäminen, markkinatiedon hallinta, kysynnän ennustaminen, brändäys ja markkinointikanavien hallinta. Yhteiskunnalliselta kannalta markkinointi on linkki yhteiskunnan aineellisten vaatimusten ja kaupallisen vaihdannan välillä. Markkinointi tyydyttää nämä […]

Lue lisää

Mitä on markkinointi?

Markkinointi on toiminto, jonka tarkoituksena on luoda, viestiä ja vaihtaa tarjouksia, jotka ovat arvokkaita asiakkaille ja jotka tukevat yrityksen tavoitteita. Markkinointi kattaa useita eri osa-alueita, kuten esimerkiksi seuraavat: Tuotekehitys: Tuotekehitys tarkoittaa uusien tuotteiden kehittämistä ja olemassa olevien tuotteiden parantamista. Tuotekehityksessä huomioidaan asiakkaiden tarpeet ja toiveet sekä kilpailutilanne. Hinnoittelu: Hinnoittelulla tarkoitetaan sitä, millaisia hintoja yritys perii […]

Lue lisää

Viraalimarkkinointi

Viraalimarkkinointi (myös virusmarkkinointi) tarkoittaa markkinointia, jossa yrityksen mainosviesti kulkee ihmiseltä toiselle hyvin nopeasti. Viraalimarkkinoinnissa kuluttaja pyritään osallistamaan markkinointiviestin levittämiseen joko käyttäjätuottajana tai yleisöosallisena. Viraalimainoksia on monenlaisia. Usein pyrkimyksenä voi olla esimerkiksi saada suuri määrä sosiaalisen median käyttäjiä jakamaan mainos eteenpäin tai kommentoimaan sitä. Kun kuluttajat jakavat vaikkapa hauskaa ja yllättävää mainosvideota eteenpäin, se saa valtavia […]

Lue lisää