IT-infrastruktuuri-, eli infrapalveluilla viitataan tietohallinnon johtamaan palvelukokonaisuuteen, johon voidaan katsoa kuuluvaksi IT-infran loppukäyttäjäpalvelut, tietoliikennepalvelut, palvelin- ja kapasiteettipalvelut sekä käyttäjähallinta. Käsitteellä viitataan siis kaikkiin laitteistoihin, ohjelmistoihin ja verkon resursseihin, joita hyödynnetään yrityksen IT-ympäristön hallinnassa.

Käytännössä jokainen yritys tänä päivänä tarvitsee oman it-infran vähintäänkin tietokoneen, matkapuhelimen ja internetin muodossa. Pk-yrityksissä it-infrapalveluista huolehtii tyypillisesti on it-tuki. Tyypillisesti yrityksen IT-infrastruktuuri koostuu kuitenkin seuraavista osista:

  • Laitteisto (esim. palvelimet, tietokoneet, datakeskukset ja reitittimet)
  • Ohjelmistot (esim. toiminnanohjausjärjestelmä (ERP), asiakassuhteiden hallinta (CRM), sovellukset)
  • Verkkopalvelut (esim. Internet-yhteys, palomuuri ja tietoturva)
  • Käyttäjät (esim. verkon ylläpitäjät, kehittäjät, suunnittelijat ja loppukäyttäjät)

IT-infranpalveluiden tarjoajayritysten palvelut liittyvät usein IT-infran ulkoistukseen, konesalipalveluihin, loppukäyttäjätukeen ja tietoliikennepalveluihin.

It-infrapalveluiden tarjoajayritykset

It-infrapalveluiden tarjoajayritykset ite wikissä

It-infrapalveluiden tarjoajayritykset

It-infrapalveluiden referenssitoteutukset

It-infrapalveluiden julkaisut

Vastaa