IT-infrapalveluiden tarjoajayritykset

It-infrapalveluilla viitataan tietohallinnon johtamaan palvelukokonaisuuteen, johon voidaan katsoa kuuluvaksi it-infra loppukäyttäjäpalvelut, tietoliikennepalvelut, palvelin- ja kapasiteettipalvelut sekä käyttäjähallinta. Käytännössä jokainen yritys tänä päivänä tarvitsee oman it-infran; vähintäänkin tietokoneen, matkapuhelimen ja internetin muodossa. PK-yrityksissä käytetympi termi it-infrapalveluille on it-tuki.