Ite wikin toimitus tutustui vuonna 2012 toteutetun anonyymin palkkavertailun tuloksiin ja vertaili niitä uudempiin lukuihin. Superkoodareiden on hehkutettu tienaavan jopa 10 000 euroa kuukaudessa, mutta pääseekö viisinumeroisiin kuukausiansioihin todellisuudessa edes kokeneimmat ohjelmistokehittäjät?

Saamamme kyselyn toteutuksesta vastasi joukko AgileJkl -tapahtumaa järjestäneitä henkilöitä ja siihen vastasi 120 ohjelmistokehittäjänä tai -arkkitehtina työskentelevää henkilöä, joilla oli keskimäärin 5,5 vuotta työkokemusta.

Tulosten lähempi tarkastelu osoittaa, että ohjelmistokehittäjien mediaani kuukausipalkka on ollut vuonna 2012 vain 3100 euroa. Helsingissä palkkojen keskiarvoksi saatiin 3735 euroa/kk, kun taas Jyväskylässä jäätiin jopa alle mediaanin. Siellä kuukausipalkan keskiarvo oli vain 2995 euroa. Eroa näiden kahden kaupungin välillä oli siis yli 24 prosenttia. Myös esim. Tampereella jäätiin selvästi Helsingin palkkatasosta. Osittain tulos lienee selitettävissä pääkaupunkiseudun korkeammilla elinkustannuksilla, mutta monilla muilla aloilla vastaavia eroja ei kuitenkaan ilmene.

 

 

Kyselyyn vastanneista huomattava enemmistö oli miehiä, joten se ei tarjoa mahdollisuutta vertailla kunnolla sitä, miten sukupuoli mahdollisesti vaikuttaa palkkaukseen. Valtaosalla vastaajista oli tutkinto joko ammattikorkeakoulusta tai yliopistosta. Koulutuksella näyttäisi olevan jonkinlainen vaikutus palkkaukseen, sillä insinööritaustaisten (amk) vastaajien kuukausipalkan keskiarvo oli vain 2801 euroa. Vastaavasti yliopistossa kandidaatin tutkinnon suorittaneet saivat keskimäärin 3401 euron ja maisterit 3376 euron kuukausipalkkaa.

 

 

Kokemusvuosien kertyminen näkyi palkassa positiivisesti aina kymmenenteen työvuoteen asti, jonka jälkeen selvää vaikutusta ei ollut enää nähtävissä.

 

 

Kymppitonnin kuukausipalkka – utopiaa vai lähitulevaisuutta?

Jonkin verran ohjelmistoalan palkat tuntuvat nousseen viime vuosien aikana. Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2017 yksityisellä sektorilla työskentelevien tietojenkäsittely ja tietoliikenne alan ammattilaisten mediaaniansio oli jo 4020 euroa kuukaudessa.

Tivi kertoi heinäkuun alussa anonyymin työnhakupalvelu MeetFrankin tilastoista, joiden mukaan Suomessa ohjelmistokehittäjille tarjotaan keskimäärin 4696 euron kuukausipalkkaa. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla palkat vaihtelivat 3000 euron ja 7000 euron välillä. Luvut ovat samansuuntaisia kuin kuusi vuotta sitten teetetyssä kyselyssä. Silloinkin palkkojen välillä oli suurin vaihtelu juuri Helsingissä.

Koodaripulasta ja it-alan palkoista käytävä keskustelu jatkunee kiivaana vielä  pitkään, koska ongelmalle ei ole näköpiirissä nopeaa ratkaisua. On luonnollista, että kilpailu osaajista tulee näkymään positiivisella tavalla myös koodareiden kukkarossa. Tästäkin huolimatta totuus taitaa kuitenkin olla se, että kymppitonnin kuukausipalkkaan yltävät tulevaisuudessakin vain harvat onnekkaat.

 

Lue lisää digitalisoinnin oppaasta

IT-alan palkat

IT-alan palkat 2019

Miten suomalaiset IT-alan palkat pärjäävät kansainvälisesti?

IT-alan palkat työtehtävän mukaan

 

Kansikuva: Unsplash/Cristian Dupovan