Hae it-yrityksiä
osaamisalueittain:

Sisällönhallinnan osaajayritykset

Sisällönhallinnalla tarkoitetaan digitaalisen informaatiosisällön, kuten dokumenttien, kuvien, sähköpostien sekä muiden vastaavien hallintaa. Sisällöllä viitataan ihmisen ymmärrettävissä olevaan tietoon, ei pelkkään dataan. Tyypillisesti sisältöön liitetään myös metatietoa.

Sisällönhallinnan kokonaisuus on suhteellisen laaja, siihen katsotaan kuuluvan esimerkiksi dokumenttien hallinta, asianhallinta, arkistot ja rekisterit, portaalit, intranetit sekä työtilaratkaisut. Sisällönhallinnalla viitataan toisinaan myös sisällönhallintaratkaisuihin (Content Management Systems, CMS).

Näytä koko kuvaus