Master Data Management (MDM)

Master Data Managementilla tarkoitetaan (MDM) yrityksen ydintiedon hallintaa, tai liiketoimintakriittisen perustiedon hallintaa, jossa avain on tiedon omistajuudessa. MDM käsittää tiedonhallinnan prosessit, linjaukset, standardit ja välineet, joiden avulla organisaatio varmistaa yrityksen tiedon yhdenmukaisuuden, hallinnan, totuudenpitävyyden sekä vastuunjaon. Ydintiedonhallinnan työkalua voidaan käyttää esimerkiksi tukemaan liikkeenjohtoa poistamalla päällekkäisyyksiä, standardoimalla dataa (massan säilyttäminen) ja yhtenäistämällä sääntöjä virheellisen tiedon järjestelmään […]

Lue lisää